Sökning: "information richness theory"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade orden information richness theory.

 1. 16. Faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut inom e-handel. : En studie om konsumenters uppfattningar vid köp av hemelektronik på internet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kajsa Ritzman; Mattias Hyttinen; [2017]
  Nyckelord :E-handel; Online Consumer Behavior; Dimension Process Quality;

  Sammanfattning : Utvecklingen av e-handeln går snabbt och starkt framåt. E-handel kan bland annat innebära att företag säljer produkter via internet och är den definition som denna rapport utgår ifrån. LÄS MER

 2. 17. ”Ibland blir det för mycket” : En studie om hur anställda nyttjar Instant Messaging i multikommunikation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Adrienne Nathanson; [2016]
  Nyckelord :Instant Messaging; Digital communication; Multicommunication; Simultaneous interactions; Media Richness Theory; Instant Messaging; Digital kommunikation; Multikommunikation; Simultana Interaktioner; Media Richness Theory;

  Sammanfattning : Instant Messaging är en digital kommunikationskanal i ett användarvänligt format för kommunikation i nära realtid. Som en växande trend på arbetsplatsen väljer allt fler företag att integrera kommunikationskanalen i sina kommunikationslösningar. LÄS MER

 3. 18. Kommunikationseffektivitet : Waste och kommunikationskanalens påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sebastian Gustafsson; Gustav Blysell; [2016]
  Nyckelord :Kommunikationseffektivitet; Lean administration; Media richness theory; Kvalitativ undersökning; Fallstudie;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en fallstudie som gjordes på ett varuproducerande företag under vårterminen 2016. Rapporten är en C-uppsats skriven på informationslogistikprogrammet vid Linnéuniversitetet. LÄS MER

 4. 19. Understanding the design space of an instructed physical activity in a co-located, social setting : Inspiring the digital by looking at the physical

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Människa-datorinteraktion

  Författare :Laia Turmo; [2015]
  Nyckelord :Movement-based interaction; physical training; pilates; design science; instructed training;

  Sammanfattning : During the past years, gaming and sports in HCI have experienced an increase in design that rely on movement-based interactions. Nonetheless, some of these designs constrain the users and disregard the richness of the social and physical context around them. LÄS MER

 5. 20. Den ideella föreningens kommunikativa utmaningar på en glokal marknad : - En förstudie till en kommunikationsplan för kulturföreningen Humlan.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nils Håkansson; [2014]
  Nyckelord :non-profit organizations; globalization; glocalization; Humlan; refeudalization; public relations; media richness theory.; ideella organisationer; globalisering; glokalisering; Humlan; refeodalisering; strategisk kommunikation; media richness theory.;

  Sammanfattning : Non-profit organizations’ communicational challenges in a glocal market– A pre-study to a communication plan for the non-profit organization Humlan.This study intends to examine and analyze the current strategic position of the non-profit organization Humlan, and how the organization can develop their communicational efforts to make themselves more competitive in the glocalized market in which they compete. LÄS MER