Sökning: "information richness theory"

Visar resultat 6 - 10 av 32 uppsatser innehållade orden information richness theory.

 1. 6. IKT-verktyg slår inte det fysiska mötet : En jämförande fallstudie om chefers kommunikation på distans och på plats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michelle Lorinius; Linnea Östberg; [2020]
  Nyckelord :distance leadership; traditional leadership; digital leadership; ICT; communication; managers communication; Media richness theory; distansledarskap; traditionellt ledarskap; digitalt ledarskap; IKT; kommunikation; chefers kommunikation; Media richness theory;

  Sammanfattning : Verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT-verktyg) får en viktigare roll inom organisationer, både då medarbetare befinner sig på samma arbetsplats såväl på distans. Att arbeta på distans innebär nya förutsättningar för chefer och kommunikation, något som upplevs vara komplicerat (DeRosa et al. LÄS MER

 2. 7. Kommunikationskanaler vid intern nyhetsspridning : En fallstudie om hur kommunikationskanaler påverkar den upplevda kommunikationseffektiviteten vid nyhetsspridning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Stina Adamsson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Nyhetsspridning; Intern kommunikation; Intern nyhetsspridning; Kommunikationseffektivitet;

  Sammanfattning : Kommunikation är en förutsättning för att organisationer ska fungera och sätten att kommunicera på har utvecklats i takt med den tekniska utvecklingen. Med det stora utbudet av kommunikationskanaler som finns idag kan det vara svårt att veta vilken kommunikationskanal som lämpas i olika situationer. LÄS MER

 3. 8. CoFramer : Ett diskussionsformat för djupa diskussioner på publika forum med låg Information Overload inspirerat av Philosophy for Children

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Christoffer Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distance Education; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Facilitator; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Design Concept; Design Aspects; Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distansutbildning; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Samtalsledare SL ; Logiska Felslut; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Designkoncept; Designaspekter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att presentera ett designkoncept för publika diskussioner på nätet med målet att uppnå djupare diskussioner och minska mängden information overload. Arbetet använder metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa ett designkoncept utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. LÄS MER

 4. 9. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 5. 10. Agila metoder i praktiken : En fallstudie om kommunikation och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Patricia Khosravi; Stephanie Thurow; [2018]
  Nyckelord :Agile methods; Scrum; Media Richness Theory; Self-Determination Theory; Efficiency.;

  Sammanfattning : Agile methods have become a popular project managing method within software development (Cervone, 2011, ss. 19-20; Maximini, 2015, s. 3). Though there is an absence of studies on agile methods and motivation in employees (Dybå & Dingsøyr, 2008). LÄS MER