Sökning: "information search"

Visar resultat 1 - 5 av 1880 uppsatser innehållade orden information search.

 1. 1. Erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Mollwing; Gabriella deVal Olsson; [2023]
  Nyckelord :communication; diabetic foot ulcers; self-care; diabetesfotsår; egenvård; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en folksjukdom och ett samlingsnamn för flera olika typer av diabetes. En vanlig komplikation vid långvarig diabetes är fotsår, men vid god egenvård kan dessa fotsår till stor del förebyggas. Syfte: Undersöka personer med diabetes erfarenheter av egenvård relaterat till fotsår. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Hanna Rosén; Lisette Ahlstedt; [2023]
  Nyckelord :breast cancer; nursing; personcentered-care; sexual health; women; bröstcancer; kvinnor; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Behandling utav bröstcancer kan vara kirurgisk, farmakologisk och radiologisk. Fysiska och psykiska besvär kan uppkomma till följd av behandling, vilket kan påverka sexuell hälsa. LÄS MER

 3. 3. Långtidseffekterna av manuell terapi i jämförelse mot träningsintervention vid ospecifik ländryggssmärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Henrik Lipitsä; Björn Jansson; [2023]
  Nyckelord :Low back pain; Manual therapy; Exercise; Physiotherapy; Long-term effects;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta som lokaliseras till ländryggen drabbar upp till 80% av alla människor någon gång under livet och är således ett stort problem för både individ och samhälle. Manuell terapi (MT) och olika typer av träningsinterventioner (TI) är två vanligt förekommande behandlingar som fysioterapeuter världen över använder sig av. LÄS MER

 4. 4. Digital källkritik och informationssökning i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ida Kristensson; Shahed Walid Karim; [2023]
  Nyckelord :digital sources; digitization; history education; information searches; source criticism;

  Sammanfattning : In the past few years society has become more digitized. As a result of this the schools are using more digital tools in education and searching information online has become the norm. LÄS MER

 5. 5. Women’s experiences of giving birth in healthcare facilities in India - a systematic literature review

  Magister-uppsats,

  Författare :Júlía Dögg Haraldsdóttir; Åsa Tröseid; [2022-01-27]
  Nyckelord :childbirth; India; experience; healthcare facilities;

  Sammanfattning : Background: Although nearly 80 % of pregnant women in India give birth in healthcare facilities in India, the maternal mortality rate remains unacceptably high. A positive and safe birth experience is very important for pregnant women and an important factor for choosing to give birth in healthcare facilities. LÄS MER