Sökning: "information sharing"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade orden information sharing.

 1. 1. Crowdsourced Freight Delivery The value created via logistics platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yinhe Yang; Qian Yuan; [2018-07-02]
  Nyckelord :sharing economy; crowdsourcing; logistics platform; freight delivery; intermediary;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. PICASSO UNDER INVESTIGATION Condition Assessment of the Acrobat Family by Pablo Picass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Eleonora Papa; [2018-05-07]
  Nyckelord :Pablo Picasso; cardboard; optical microscopy; multispectral imaging; fiber analysis;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie Kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2017, 15 hpGrundnivå2017:21.... LÄS MER

 3. 3. Usability and pilot tests on privacy dialogues : Evaluation of prototypes for data sharing online

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Robin Nyzell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate what can be done to make internet users more aware of what information they share with service providers, as well as to serve as a pilot test for two prototypes as a part of a EU funded project called CREDENTIAL. For these tests 12 participants were recruited. LÄS MER

 4. 4. Integration av underentreprenörer vid outsourcing : En fallstudie på projektet Skanska Slussen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :André Aronsson; Niklas Jiman; [2018]
  Nyckelord :Logistics; supply chain management; information processing; integration; contract; construction industry; Skanska; Logistik; supply chain management; informationsbearbetning; integration; kontrakt; byggbranschen; Skanska;

  Sammanfattning : Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att involvera berörda parter. LÄS MER

 5. 5. As-built information Essential information every facility manager is looking for

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :YASHAR GHOLAMI; Leo Lindegård; [2018]
  Nyckelord :As-built information; Building Information Modelling; Facility management practices; Facility management required information; BIM in FM;

  Sammanfattning : The AEC industry is largely criticized for poor information recording and sharing and the fragmented use of information. These problematic features are greatly affecting the transfer of information produced in the design and construction phase which should be communicated to the facility management phase. LÄS MER