Sökning: "information skylt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden information skylt.

 1. 1. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Sammanfattning : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. LÄS MER

 2. 2. Säkerhet vid vägarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Rikard Bagge; [2019]
  Nyckelord :Vägarbete; trafiksäkerhet; trafikpsykologi; road work; road safety; traffic psychology.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vägar slits konstant och kräver konstant förbättringar och ombyggnationer. För att möjliggöra detta krävs personer som befinner sig ute på vägarna. Tekniken har gått framåt inom området trafiksäkerhet men skulle behöva förbättras ytterligare om vägarbetare ska vara säkra på sin arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas nedskräpningsbeteende? Positiva och negativa budskap mot fimpnedskräpning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Lindau; [2019]
  Nyckelord :nedskräpning; nedskräpningsbeteende; cigarettfimp; fimp; antinedskräpningsbudskap; prompt; uppmanande budskap; evaluative tone; skräpgrad; randomiserad experimentell metod; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Various research and initiatives are being done to decrease the amount of litter in our environment. The most common type of litter found in our parks, cities and on our beaches is plastic, where cigarette butts are one of the most common subcategories. LÄS MER

 4. 4. Nudging för hållbara val - Kan nudging minska den klimatbelastande mjölkkonsumtionen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sandra Karlström; Natalie Lindblad; [2017-07-03]
  Nyckelord :Nudging; mjölkkonsumtion; mål 12 agenda 2030; havredryck; bunden rationalitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på en empirisk studie i linje med regeringens ambitioner kring en ökad stimulans av hållbar konsumtion. Syftet med studien är att undersöka om man med hjälp av nudging kan minska den miljöbelastande mjölkkonsumtionen genom att knuffa mot det bättre alternativet havredryck. LÄS MER

 5. 5. "Jag tror inte de har tänkt alls, faktiskt" - En kvalitativ studie av hur fem personer med kognitiva funktionsnedsättningar / svårigheter upplever skriftlig information i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Josefin Dethorey; [2016]
  Nyckelord :kognitiv funktionsnedsättning; tillgänglighet; LSS; skriftlig information; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : I mitt arbete inom LSS har jag sett att det finns svårigheter för personer med kognitiv funktionsnedsättning att förstå och tolka skriftlig information. Appar, olika internetsidor med lättläst text och andra slags elektroniska hjälpmedel finns det gott om. LÄS MER