Sökning: "information technology in audit"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden information technology in audit.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och kompetensutveckling. En kvalitativ studie om hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och kompetensförändringar inom yrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Eriksson; [2021-09-22]
  Nyckelord :digitalization; audit; information systems; auditing process; big data; information technology in audit; future in audit;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorernaatt verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningensäger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och attrevisionsyrket kommer att förändras. LÄS MER

 2. 2. Införande av digitaliserad beredning på Siemens Energy AB i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sebastian Lindroth; Max Lund; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; beredningsarbete;

  Sammanfattning : Under början av året 2021 genomfördes ett examensarbete på Siemens Energy AB i Trollhättan. Syftet med arbetet var att komma med förslag på arbetssätt för digitaliserade beredningar i programmet PLM2020 och hur dessa kan införas i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Key success factors for turning a high technology startup into a commercial success: A case study of a semiconductor startup

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Christensen; Alexander Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :High-technology; startups; market focus; technology focus; technological capabilities; commercialization; semiconductor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : While there have been numerous research papers defining and discussing high technology startup success, there is a lack of unity what the recipe for success is. Due to lack of market orientation being one of the most common reasons for startup failure, combined with the essentiality of having a strong technology base in a high technology environment, there is an interest to study their intersection also due to confine previous research in this area. LÄS MER

 4. 4. Data at your service! : A case study of utilizing in-service data to support the B2B sales process at a large information and communications technology company

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ingrid Wendin; Per Bark; [2021]
  Nyckelord :data; serve; sales; industrial sales; data driven; data-driven; big data; decision-making; sales process; sales opportunity; challenge; improve; efficiency; KAM; access; digitalization;

  Sammanfattning : The digitalization of our society and the creation of data intense industries are transforming how industrial sales can be made. Large volumes of data are generated when businesses and people use digital products and services which are available in the modern world. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the Embodied Carbon Impact of Modular Construction through the Application of Zero-Loss Yield

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Eduardo Neuman-Beer; [2021]
  Nyckelord :embodied carbon; modular construction; carbon efficiency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Modular construction has recently become a renowned method of building. Many studies have been conducted on the benefits of modular construction; however, the available literature on its potential downsides is scarce. LÄS MER