Sökning: "information technology systems"

Visar resultat 1 - 5 av 2975 uppsatser innehållade orden information technology systems.

 1. 1. Ocean Exploration with Artificial Intelligence

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sarah Al-Khateeb; Lisa Bodlak; [2021-07-06]
  Nyckelord :computer science; deep learning; generative adversarial networks; data augmentation; object detection; underwater image; computer vision;

  Sammanfattning : Large and diverse data is crucial to train object detection systems properly andachieve satisfactory prediction performance. However, in some areas, such as ma rine science, gathering sufficient data is challenging and sometimes even infeasible.Working with limited data can result in overfitting and poor performance. LÄS MER

 2. 2. Towards automatically generating explanations of software systems Generating explanations of a web-template system in different abstraction levels

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Alex Tao; Mahsa Roodbari; [2021-03-03]
  Nyckelord :software; explanation; architectural view; requirement; architecture; rationale; implementation; ontology; artifacts; architectural knowledge;

  Sammanfattning : Traditional software documentation is often challenging to manage as its contentgrow. For example, information becomes scattered, information become hard to retrieve and the documentation has to satisfy multiple different stakeholders. The aimof this study was to find ways to address these challenges. LÄS MER

 3. 3. Certifiering av smarta byggnader : En studie om vad i smarta byggnader som går att certifiera med dagens certifieringssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lukas Ahlgren; Max Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Real Estate; Digitalization; Certification; Certification system; Fastigheter; Digitalisering; Certifiering; Certifieringssystem;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har många, om inte samtliga certifieringssystem för byggnader varit utformade för att kunna certifiera utifrån en miljö- och hållbarhetsaspekt. Syftet med denna studie är därvid att undersöka i vilken utsträckning miljöcertifieringar tar hänsyn till smarta tekniker i byggnader och om det finns plats för ett nytt certifieringssystem för smarta byggnader. LÄS MER

 4. 4. Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Johansson; Isagel Josefsson; Michaela Larsson; Klara Stenholm; [2021]
  Nyckelord :ruttplanering; informationsflöde; Transport Value Stream Map; standardisering;

  Sammanfattning : Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. LÄS MER

 5. 5. Developing a grading tool for sustainable design of structural systems in buildings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Andres Oswaldo Zabala Mejia; [2021]
  Nyckelord :Construction; Design for Deconstruction; Design for Adaptability; Material efficiency; Structural Design; Sustainability.;

  Sammanfattning : Construction is known for consuming large quantities of raw materials and high amounts of energy. In 2018, the construction industry was responsible for 6% of global energy consumption, 11% of global CO2 emissions, and approximately 36% of the total waste in the European Union. LÄS MER