Sökning: "information"

Visar resultat 1 - 5 av 49636 uppsatser innehållade ordet information.

 1. 1. Icke-energigivande sötningsmedel En kartläggning av attityder, uppfattningar och konsumtionsbeteenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hiba Asskoul; Mergita Gjaka; Clara Kullberg; [2021-10-22]
  Nyckelord :Icke-energigivande sötningsmedel; attityder; ; riskuppfattningar; konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Växande oro för hälsa och livskvalitet uppmuntrar människor att anpassa hälsosammalivsstilar och undvika konsumtion av mat rik på socker, salt och fett. Idag har tillgänglighetentill energitäta och näringsfattiga livsmedel skapat problem med livsstilssjukdomar såsomövervikt och fetma, diabetes typ 2, insulinresistens, hjärt- och kärlsjukdomar och karies. LÄS MER

 2. 2. GERRYMANDERING THE SLAYING OF AMERICA’S VOTING DRAGON. A Study of Congressional Redistricting in US Elections

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Margot Mandula; [2021-10-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis through the theoretical construction of depoliticization and public bureaucracy a discussion of US Congressional elections and the role of their redistricting authorities will lead the discussion of keeping the government “above politics”. Through a Qualitative Comparative Case Study of two separate redistricting authorities, coupled with a content analysis of legislative information on redistricting organization, legal cases and interviews with acting attorneys, the thesis will attempt to analyze the process links between redistricting authorities and election results from the 2012 US Congressional Elections. LÄS MER

 3. 3. Att vara förberedd inför utskrivning - Information och kommunikation i samband med elektiv operation för kolorektal cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelberg; Angelica Wingård; [2021-10-07]
  Nyckelord :Förbereddhet; information; intervention; kirurgi; kolorektal cancer; kommunikation; personcentrerad vård; utskrivning; återhämtning;

  Sammanfattning : Background: Colorectal cancer is the third most common cancer diagnosis in the world and in Sweden. Treatment is surgery that can have physical, mental and emotional impact on the patient´s recovery. Previous research shows that there is a lack of information given prior to discharge. LÄS MER

 4. 4. "Men vad ska du dit å göra?" Lesbiska präster i Göteborgs stift

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Konnebäck; [2021-10-04]
  Nyckelord :The diocese of Gothenburg; woman priest resistance; the gay predicament; LGBT; Christian vocation; phenomenological method; Göteborgs stift; kvinnoprästmotstånd; the gay predicament; HBTQ; kallelse; fenomenologisk metod;

  Sammanfattning : The diocese of Gothenburg is one of thirteen dioceses in the Church of Sweden. The diocese carries a history of a resistance towards female priests as well as LGBT people even though the theological development has been liberal since the mid 1990’s. LÄS MER

 5. 5. Påskkärringar or cute witches? How cultural words are translated in tourist information websites

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Astrid Liedholm; [2021-10-04]
  Nyckelord :English; cultural words; translation; translation strategies; Extralinguistic Cultural References; word analysis; tourist information;

  Sammanfattning : This study investigates how some words are more tied to a specific culture than others, and how that can create issues in terms of translation. This essay shows the various strategies used when translating these so-called ‘cultural’ words into another language. LÄS MER