Sökning: "informationsöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet informationsöverföring.

 1. 1. Beskrivning av kommunikationen vid överrapportering och identifiering av svagheter och styrkor för patientsäkerheten : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecca Cosmo; Julia Frölund; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Patricia Benner; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund Överrapportering, som kan grundas på olika former av kommunikation, har en central roll inom hälso- och sjukvård och sjuksköterskans arbete. Kommunikation kan förmedlas verbalt och icke-verbalt. Om den är bristande kan det äventyra patientsäkerheten och därmed leda till vårdskada. LÄS MER

 2. 2. “Jag är jättenöjd.” Blandad enkätstudie om patienters och anhörigas upplevelse och förståelse av ett logopedbesök.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Abrahamsson; Anna Törnell Uhr; [2019]
  Nyckelord :logoped-patientkommunikation; patientinformation; patientnöjdhet; logoped; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att ta reda på hur anhöriga till patienter 0–6 år samt patienter 7–19 år upplever och förstår den information som logopeder förmedlar vid nybesök eller kontrollbesök på två mottagningar i Sverige. Metod: En webbaserad enkät besvarades av 11 patienter, 28 anhöriga och 12 logopeder efter avslutat besök. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att stödja patienter med diabetesrelaterade fotkomplikationer i kommunal hemsjukvård : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marine Sivenius; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; foot complications; municipal home health care; support and self care; Diabetes; fotkomplikationer; hemsjukvård; stöd och egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotkomplikationer relaterat till diabetes är den vanligaste komplikationen och kan orsaka mycket lidande. Det är viktigt med stöd, råd och utbildning till personen med diabetes för att undvika fotkomplikationer. LÄS MER

 4. 4. Beroende av tolk för att kommunicera med patienter inom slutenvård : sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Ida Wennerlund; Kritsada Thongkiang; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenheter; Kommunikation; Tolk; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I hälso- och sjukvårdslagen anges att patienten ska vara delaktig inom hälso- och sjukvården, vilket innebär bland annat att patienten ges möjlighet att påverka behandlingen. När språket inte behärskas försvinner denna möjlighet. LÄS MER

 5. 5. "Jag är ingen tragedi, Jag är hoppfull"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lobabah Shaimaa El- Daoud; Suaad Gabaire; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; kognitiv funktionsnedsättning; Erfarenheter; Sjuksköterska; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv funktionsnedsättning kan uppstå på grund av olika funktionsstörningar, skador samt sjukdomar som påverkar hjärnan. Patienter med kognitiv funktionsnedsättning förekommer många gånger inom hälsosjukvården. LÄS MER