Sökning: "informationsöverlämning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet informationsöverlämning.

 1. 1. Djur, objekt eller människa? En studie av tillämpbarheten av dehumanization-teorin vid informationsöverlämning i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Astri Sjödin; Jonatan Elftorp; [2017]
  Nyckelord :dehumanization; prior knowledge; psychiatry; mental illness; personification; agency reorientation; social work; categorization; supportive housing; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the applicability of dehumanization theory in studying the role of prior knowledge in psychiatric practices. The focal point is to examine how professionals in the psychiatric field reason when sharing information about specific users with new employees. LÄS MER

 2. 2. How to Increase Handover Accuracy of Marketing Generated Leads : A Case Study of the Leads Handover in a Multinational B2B Cooperation

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :Olivia Persson Hedin; Malena Sihvonen; [2016]
  Nyckelord :Marketing Generated Leads; Lead Handover; Marketing-Sales Interface; Marketing and Sales Alignment; Information Handover; Interdepartmental Cooperation; Information Handover; Business-to-Business; kundleads från marknadsföringsaktiviteter; överlämning av kundleads; samarbete mellan marknadsföring och sälj; informationsöverlämning; business-to-business;

  Sammanfattning : På grund av marknadsförings växande roll i kundinteraktion, befinner sig marknadsavdelningar allt mer i besittning av nya typer av kundinformation och sådan information som traditionellt har genererats och förvaltats av försäljningsavdelningar. Genom att tillhandahålla försäljningsavdelningen med högkvalitativa kundleads och samarbeta i att avancera dessa till faktiska affärer, kan marknadsföring använda sin nya roll i kundinteraktionen och därmed stödja försäljningstillväxten. LÄS MER

 3. 3. Vad går fel i byggprocessen? : en studie av de vanligaste felen vid anläggning av gröna utemiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Lunderot; [2013]
  Nyckelord :besiktning; besiktningsprotokoll; besiktningsman; byggprocessen; gröna utemiljöer;

  Sammanfattning : Ett problem som finns idag, är att det blir fel i de flesta anläggningsprojekt. Detta kan tyckas vara märkligt, då vi faktiskt har den kunskap som krävs för att anlägga en bra och hållbar anläggning. Detta problem behandlas även i rapporten Besiktning av mark, de vanligaste felen (1980) som är skriven av Göran Palm. LÄS MER

 4. 4. Skolans informationsöverlämning i en "förpapprad" tid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katarina Börjesson; Inger Levenmyr-Jansson; [2011-09-23]
  Nyckelord :informationsöverlämning; stadiebyte; röd tråd; läsutveckling; dokument; bedömning; individanpassning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera informationsöverlämning mellan lärare i åk 3 och åk 4. Målet är att få veta hur lärare uppfattar informationsöverlämning i svenskämnet och om de anser att information som lämnas gynnar möjligheterna att anpassa undervisningen efter gruppens och enskilda elevers behov. LÄS MER

 5. 5. EFFICIENT HANDOVER OF INFORMATION IN SUPPLY CHAINS

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anders Gustafsson; Peter Wulff; [2008]
  Nyckelord :Information; Informationslogistik; informationskedjor; kvalitet; informationskvalitet;

  Sammanfattning : Absract: Information logistics is a question about moving information between different individuals or systems to that place in time and space where a demand for the information arise. It is utilized trough different sources of bearer that is distributed trough different channels in an optimal way. LÄS MER