Sökning: "informations tal"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden informations tal.

 1. 1. Transformer-Based Multi-scale Technical Reports Analyser for Science Projects Cost Prediction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Bouquet; [2023]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Transformers; Deep Learning; Cost Prediction; Traitement Automatique du Langage; Transformers; Apprentissage Profond; Prédiction de coûts; Behandling av naturligt språk; Transformers; Djupinlärning; Kostnadsförutsägelser;

  Sammanfattning : Intrinsic value prediction is a Natural Language Processing (NLP) problem consisting in determining a numerical value contained implicitly and non-trivially in a text. In this project, we introduce the SWORDSMAN model (Sentence and Word-level Oracle for Research Documents by Semantic Multi-scale ANalysis), a deep neural network architecture based on transformers whose goal is to predict the cost of research projects from the analysis of their abstract. LÄS MER

 2. 2. Deep Convolutional Neural Network for Effective Image Analysis : DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DEEP PIXEL-WISE SEGMENTATION ARCHITECTURE

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Marco Ros Marti; [2017]
  Nyckelord :CNN; Co-CNN; segmentation; localization; RoI; masking; RoI masking; multi-task network; pixel resolution; overfitting; CNN; segmentació; localització; RoI; emmascarar; filtratge de RoIs; xarxa multi-tasca; resolució de píxel; overfitting; CNN; Co-CNN; segmentering; lokalisering; RoI; maskering; RoI- maskering; flera uppgiftsnätverk; pixelupplösning; övermontering;

  Sammanfattning : This master thesis presents the process of designing and implementing a CNN-based architecture for image recognition included in a larger project in the field of fashion recommendation with deep learning. Concretely, the presented network aims to perform localization and segmentation tasks. LÄS MER

 3. 3. Architecture Designfor Compressed Sensing-Based Low Power Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Giovanni Zamolo; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the Internet of Things scenario, a desirable feature of wireless sensors is the energy autonomy. However, the transmitter stage needs a great amount of energy to modulate and transmit the interested information. LÄS MER

 4. 4. Förbättrat informationsflöde med hjälp av Augmented Reality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Daniel Almqvist; Magnus Jansson; [2015]
  Nyckelord :Augmented Reality AR ; Flow of information; Advertisement; Android; Java; Text-to-Speech; Speech Recognition; Prototype; Reference Pattern; Camera.; Augmented Reality AR ; Förstärkt Verklighet; Informationsflöde; Reklam; Andriod; Java; Text-till-tal; Taligenkänning; Prototyp; Referensmönster; Kamera.;

  Sammanfattning : Augmented Reality är en teknik för att förstärka verkligheten, där digitala objekt placeras framför bilder eller liknande genom att använda kameran på den mobila enhet. Eftersom det finns flera olika metoder att använda Augmented Reality-tekniken har undersökningar och efterforskningar inom området gjorts. LÄS MER

 5. 5. En undersökning av röststyrning för Android-enheter

  M1-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Christian Saume; Daniel Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen bland mobiltelefoner går ständigt framåt, och med den en förväntan från användarna av högre användarvänlighet hos dem. Standardinmatning har gått från fysiska knappar till pekskärmar, och på senare tid har även röststyrning vunnit mark. LÄS MER