Sökning: "informationsarkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet informationsarkitektur.

 1. 1. Färger och kontrasters påverkan i en pull-down meny : Effektiviteten och användares första intryck i en navigeringsmeny

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Abelsson; Rebecca Hellsing; [2020]
  Nyckelord :Användarupplevelse; effektivitet; första intryck; färgkombination; navigationsmeny; färgkontrast; informationsarkitektur; pull-down-meny;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines how a user can experience different color combinations and how those effect a navigation menu on a website. This with regards on the users first impression. Furthermore, were also different contrasts examined. LÄS MER

 2. 2. Användarupplevelse på en e-handelswebbplats : En studie om användarupplevelse med utgångspunkt på findability

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Noomie Björnhager; Samira Mahmoud Ismail; [2020]
  Nyckelord :Användarupplevelse; UX; informationsarkitektur; findability; e-handel; e-handelswebbplats; enkät; observation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what factors affect user experience regarding findability and information architecture on e-commerce websites by using svenskahem.se as a pilot-website. The research methodology consists of both quantitative respectively qualitative methods, such as surveys and usability testing. LÄS MER

 3. 3. Konsten att bygga förtroende : Förhållandet mellan förtroende, webbdesign och kön inom svensk e-handel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Hagstein; Linnea Rydh; [2020]
  Nyckelord :förtroende; kön; e-handel; webbdesign; informationsarkitektur; navigationsdesign; informationsdesign; visuell design;

  Sammanfattning : E-commerce is the activity of selling or buying products and services over the internet. Because of its growing popularity, online businesses must ensure their websites are trusted by their consumers in order to achieve success. LÄS MER

 4. 4. Det begriper du väl? : Så kan myndigheters webbtexter bli lättare att läsa och förstå

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Fredriksson; Marie Tengberg; [2020]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; användbarhet; begriplighet; klarspråk; läsbarhet;

  Sammanfattning : Are the websites of official bodies easy to read and understand? Swedish legislation states that the language of the public sector is to be cultivated, simple and comprehensible. This study investigates which factors within information architecture (IA) can contribute to making websites easy to read and understand. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och behov av e-tjänster hos riskgruppen äldre : En användarcentrerad kvalitativ undersökning av e-tjänsters tillgänglighet i en pandemi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Malmkvist; Elza Cela; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; e-tjänster; äldre; synlighet; manövrerbar; begriplig; robust; UX;

  Sammanfattning : Fokuset i denna studie är e-tjänster för riskgruppen äldre personer i samband med framförallt pandemier. Undersökningen handlar om att kartlägga målgruppens bild av, och användning av, de offentliga och kommunala e-tjänster som erbjuds. LÄS MER