Sökning: "informationsasymmetri revision"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden informationsasymmetri revision.

 1. 1. Revision i en digital tid : IT-revisorns påverkan på den traditionella revisorns roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ala-korpi; Robin Hasselgren; [2020]
  Nyckelord :revision; IT-revision; informationsteknologi; revisorns roll; principal-agentteori; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : I dagens samhälle fyller revisorer funktionen som kvalitetskontrollant av företags finansiella information. Det finns ett förtroende för att revisorer har den expertis som krävs för att korrekt utöva sitt juridiska monopol på den slutliga kontrolleringen av finansiell information. LÄS MER

 2. 2. Revisionens påverkan på låneräntan : En datastudie inom kontantintensiva och mindre kontantintensiva branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anton Hasselberg; Max Håkansson; Daniel Leksell; [2020]
  Nyckelord :Auditing; Auditing obligation; Auditing; B2B industry; Cash intensive industry; Creditor Industry; Information asymmetry; Interest; Loan interest; Small business; B2B-bransch; Bransch; Informationsasymmetri; Kontantintensiv bransch; Kreditgivare; Låneränta; Revision; Revisionsplikt; Revisor; Ränta; Småföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 där ett av argumenten var att bidra till ökad insyn i företagen. År 2010 avskaffades denna revisionsplikt för småföretag. En övergripande anledning till att småföretagen valde att avstå en revisor, var den kostnadsbesparingen på 10 000 kr per år. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision vid skuldfinansiering : Implikationer för svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robert Frimmel; Sofie Gyllengahm; [2019]
  Nyckelord :Revision; Frivillig revision; SME; ränta; finansiering; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Andelen småföretag i Sverige utgör 99,4 procent av landets alla företag. Dessa står för en majoritet av de arbetstillfällen som skapas i samhället. År 2010 infördes gränsvärden som beskriver vilka aktiebolag som är undantagna revisionsplikten. Dessa aktiebolag utgör en stor andel av de små företagen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Revisionskvalitet och följsamhet mot redovisningsreglering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Thor; [2018-06-14]
  Nyckelord :revision; revisionskvalitet; redovisning; kommun; kommunal särart; agentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering i såväl svensk kommunalsektor (se exempelvis Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson & Tagesson 2014;Donatella med flera 2018) som kommunal sektor i andra länder (Verbruggen med flera2011) har försökt förklara redovisningsval utifrån olika mått på revisionskvalitet.Revisionskvalitet innebär i detta fall att revisorn har förmågan att upptäcka ochoberoendet att rapportera om brister i redovisningen (DeAngelo 1981). LÄS MER

 5. 5. Kan företag bidra till en hållbar konsumtion? En fallstudie om företagens externa kommunikationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Arborelius; Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate; Communication; Sustainable marketing; Signal theory; Sustainable consumption; Greenwash; Stakeholders;

  Sammanfattning : Studien besvarar vilka typer av kommunikationsstrategier som är mest relevanta för att företag ska kunna påverka och förmedla kunskap om hållbar konsumtion. Studien utgår från signalteori och informationsasymmetri för att tydligt visa vilka strategier som är bäst för företag att använda sig av för att kommunicera externt. LÄS MER