Sökning: "informationsbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet informationsbrist.

 1. 1. Personers upplevelser av att leva med en implantable cardioverter defibrillator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ronya Tas; Venera Magnusson-Flykt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett globalt problem med hög mortalitet. Cirka 80 procent av bakomliggande risker till hjärtstopp är sjukdomar i hjärtats kranskärl. Hjärtsvikt innebär ökad arytmirisk, vilket i sin tur innebär ökad risk för hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. Artikelhantering som förutsättning för effektiv lagerstyrning på Staples Branding Solution : ABC/XYZ-analys vid nyförvärvat sortiment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filippa Carlsson Frank; Moa Ullgren; [2019]
  Nyckelord :ABC XYZ-analys; artikelhantering; lagerstyrning; differentiering; klassificering; förvärv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förvärv av bolag har sin grund i integration av verksamheter. För att skapa en effektiv integration krävs förståelse av den nyförvärvade verksamheten. Förmågan att förstå och identifiera utmaningar är avgörande om en integration leder till framgång eller misslyckande. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever sjuksköterskor att samtala med döende patienter inom palliativ vård?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Baraa Muhammad; Hiba Mohsen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor ; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt socialstyrelsen (2016) avlider varje år mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige. Utav dessa personer behöver 70000–75000 palliativ vård i någon form. Den palliativa vården grundas på ett förhållningssätt som har till syfte att förbättra livskvaliteten för patienter. LÄS MER

 4. 4. ALS patienters upplevelser av sjuksköterskans roll i omvårdnaden - Amyotrofisk lateralskleros : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Olofsson Ljungholm; [2018]
  Nyckelord :amyotrofisk lateralskleros ALS ; motorneuronsjukdom MND ; sjuksköterskans förhållningssätt; livskvalité; symtomlindring; omvårdnad; patientcentrerad vård; anhörigvårdare;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS/MND) är en nervsjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna vilket medför att muskler förtvinar. Symtom som förekommer är förlamning, tal-kommunikationssvårigheter, sväljsvårigheter, nedsatt tarmrörelse, andningsproblem och psykiska besvär. Sjukdomen medför stort omvårdnadsbehov. LÄS MER

 5. 5. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER