Sökning: "informationsdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet informationsdelning.

 1. 1. A Decentralised Application for Storing Electronic Health Records using Blockchain Technology

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Edenia Isaac; Hampus Jernkrook; NIls Johnsson; Christopher Molin; Wendy Pau; David Zamanian; [2023-03-03]
  Nyckelord :electronic health records; EHR; medical records; blockchain; Ethereum; IPFS; decentralised applications; Web3.Storage; information exchange; patientjournaler; blockkedja; decentraliserade applikationer; informationsdelning;

  Sammanfattning : With the systems currently used in healthcare, medical records are often centrally stored in local databases or cloud services and managed by each individual healthcare provider. Due to this, the information exchange between healthcare providers is often limited. LÄS MER

 2. 2. Individens arbetsplatsintroduktion : En studie om anställdas upplevelser och erfarenheter av onboardingprocesser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Blom; Karl-Oskar Svensson Rissanen; [2022]
  Nyckelord :Organizational socialization; onboarding; mentorship; community; relationships.; Organisationssocialisation; onboarding; mentorskap; gemenskap; relationer.;

  Sammanfattning : Organisationers ökade kompetensbehov på arbetsmarknaden har bemötts med allt mer omfattande onboardingstrategier. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om anställdas upplevelse och erfarenheter av organisationssocialisation. LÄS MER

 3. 3. "Våra kunder är mer lika än vad man kan tro" : En fallstudie om konsulters upplevda värde med intern informationsdelning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andrea Egelrud; Elin Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Informationsdelning; konsulter; kommunikation; digitala plattformar;

  Sammanfattning : Information and knowledge are today considered one of the largest assets for organisations, since holding knowledge is like holding power. The role as a consultant is often the role of an expert, coming to the client with knowledge. The digitalisation of society and organisations has led to a demand in the expert knowledge of IT-consultants. LÄS MER

 4. 4. Hur informationsdelningen påverkas i ett logistikföretag efter en period av distansarbete : En studie om informationsdelning innan jämfört med efter distansarbete ur ett medarbetarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Vedad Kuzman; [2022]
  Nyckelord :Information sharing; Distributed work; Supply chain; Digital tools; Informationsdelning; Distansarbete; Försörjningskedja; Digitala verktyg;

  Sammanfattning : Information sharing is fundamental in supply chain networks. How information is enabled, kept, and shared is referred to as information sharing. A new predicament occurred for organizations and businesses because of the Covid-19 pandemic. Distributed work was soon implemented, posing additional issues. LÄS MER

 5. 5. Framtid Med Blockchain : En studie om blokchains implementation inom försörjningskedjan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Aronsson; Wilma Marklund; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; Supply Chain Management; Försörjningskedja;

  Sammanfattning : Många av dagens försörjningskedjor är komplexa och globala. Detta skapar utmaningar för företagen som arbetar med produkter som ska passera flera leverantörer innan de når slutkund. LÄS MER