Sökning: "informationsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet informationsdesign.

 1. 1. Ett smittfritt handlande : En studie om utformningen av matbutiker för att minska trängsel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linn Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; grocery store; customer flow; spread of infection; crowding; wayfinding; wayshowing.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; matbutik; butiksflöde; smittspridning; trängsel; wayfinding; wayshowing.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att undersöka på vilket sätt matbutiker kan utformas för att underlätta för besökarna att hålla avstånd och undvika trängsel i syfte att minska spridning av virus. Fokuset i studien ligger på rumslig utformning i kombination med visuell information. LÄS MER

 2. 2. Omdesign av instruktioner till sällskapsspel för underlättad inlärning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ellen Forslind; Ida Reithe Kindvall; [2021]
  Nyckelord :Instruktionsdesign; Spelregler; Informationsdesign; Inlärning;

  Sammanfattning : Sällskapsspel uppskattas av många. Det är en aktivitet som kan skapa gemenskap och bygga broar mellan generationer. Ett spels regelhäfte är viktigt både för att lära sig ett spel men också för att kunna lösa konflikter om meningsskiljaktigheter uppstår under spelets gång. LÄS MER

 3. 3. Var ligger museet? : En studie om orienterbarhet i en museikontext

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elin Svaröd; [2021]
  Nyckelord :Informationdesign; spatial design; wayfinding; wayshowing; orientability; entrance; lobby; museum; Informationsdesign; rumslig gestaltning; wayfinding; wayshowing; orienterbarhet; entré; foajé; museum;

  Sammanfattning : This is a study in information design with a focus on spatial design. The study examines how theories in wayfinding and wayshowing, can facilitate orientability in an environment with a multipurpose, and highlight the connection between the outside and inside of an entrance. LÄS MER

 4. 4. Trilateration för nybörjare : En studie om text och bild i samverkan för att förklara komplexa tekniker för konsumenter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Hugo Engström; [2021]
  Nyckelord :Teknikinformation; textdesign; kognitionsteori; lärande; multimodalitet; multimodala texter; komplexa system; funktionsbeskrivning; bildtyper.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom ämnet informationsdesign med inriktning textdesign, fokuserar på hur text och bild samverkar. Studien har genomförts för att ta reda på hur text och bild kan samverka inom texttypen teknikinformation. LÄS MER

 5. 5. Information från myndigheterna : En studie i tillgänglighetsanpassning av krisinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; crisis communication; reading difficulties; plain language; readability agencies; SMS; covid-19; Tillgänglighet; kriskommunikation; lässvårigheter; klarspråk; läsbarhet; myndigheter; sms; covid-19;

  Sammanfattning : Vid krissituationer som berör en hel nation är det av yttersta vikt att kommunikationen mellan myndigheter och medborgare fungerar. Den måste vara utformad på ett tillgängligt sätt för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. LÄS MER