Sökning: "informationsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet informationsdesign.

 1. 1. Trilateration för nybörjare : En studie om text och bild i samverkan för att förklara komplexa tekniker för konsumenter.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Hugo Engström; [2021]
  Nyckelord :Teknikinformation; textdesign; kognitionsteori; lärande; multimodalitet; multimodala texter; komplexa system; funktionsbeskrivning; bildtyper.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom ämnet informationsdesign med inriktning textdesign, fokuserar på hur text och bild samverkar. Studien har genomförts för att ta reda på hur text och bild kan samverka inom texttypen teknikinformation. LÄS MER

 2. 2. Vad säger rumsformen? : En studie om hur rumsformer kan kommunicera olika aktivitetszoner i ett aktivitetsbaserat utomhuskontor för högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yasmine El-Zein; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; activity-based outdoor office; spatial form; activity zones; communication; outdoor environment; cognition; availability.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; aktivitetsbaserat utomhuskontor; rumsform; aktivitetszoner; kommunikation; utomhusmiljö; kognition; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : This is a thesis in the field of information design with a spatial design focus. The purpose of the study has been to investigate how methods and theories in information design can be applied to communicate and inform activity zone functions in activity-based outdoor offices within the spatial form of the room. LÄS MER

 3. 3. Var nionde kvinna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Dofsand; Lina Lundegård; [2021]
  Nyckelord :Självundersökning; bröstcancer; unga kvinnor; narrativ; didaktisk; motivation; kommunikation; informationsdesign;

  Sammanfattning : SammanfattningBröstcancer drabbar var nionde kvinna i Sverige och är den näst vanligaste dödsorsaken förkvinnor under 40 år. Självundersökning är en relativt enkel metod för att upptäcka tidigatecken på bröstcancer. Trots detta gör inte 63.8% av kvinnor mellan 20-40 årsjälvundersökning. LÄS MER

 4. 4. Det attraktiva Strömsstråket : En studie om orienterbarhet i stadsmiljö

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alicia Fundberg; [2021]
  Nyckelord :Wayfinding; Wayshowing; Track-following.; Orienterbarhet; Tillgänglighet; Kartsystem; Skyltsystem; Informationsdesign; Rumslig gestaltning.;

  Sammanfattning : Det attraktiva Strömsstråket is a bachelor thesis in Information Design with a focus on spatial design. The purpose of this work is to investigate the possibility to clarify the connections between Mälardalen University via Strömsholmen to Munktellstaden in Eskilstuna, and at the same time, how the city of Eskilstuna can benefit from these connections. LÄS MER

 5. 5. Miljörummet där barnen får ta plats : En studie om hur ett multimodalt miljörum kan skapa en lekfull, lärande och inkluderande användar- och rumsupplevelse för barn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jessica Andersson; [2021]
  Nyckelord :Information design; Spatial design; inclusion; accessibility; children; interaction; user experience; environmental work; multimodality; the learning space; visual communication.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; inkludering; tillgänglighet; barn; interaktion; användarupplevelse; miljöarbete; multimodalitet; det lärande rummet; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete med inriktningen rumslig gestaltning inom informationsdesign. Syftet med studien är att undersöka hur en multimodal och visuell utformning av dagens miljörum kan påverka barns rumsupplevelser och leda till att miljörummen upplevs mer tillgängliga och inkluderande för specifikt barn, men även för miljörummens övriga användare. LÄS MER