Sökning: "informationshantering i"

Visar resultat 6 - 10 av 288 uppsatser innehållade orden informationshantering i.

 1. 6. Effektivare informationsflöden med Lean information management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Larsson; [2022]
  Nyckelord :Lean information management; VSM; FMEA; process improvement.; Lean information management; Värdeflödesanalys; VSM; Feleffektsanalys; FMEA; Processförbättring.;

  Sammanfattning : Information management is important for organizations since it constitutes the foundation for leading and organizing companies. Sharing information has for a long time been considered as a critical activity in supply chains. LÄS MER

 2. 7. Processeffektivisering vid hyvling : en analys av operatörernas förutsättningar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Nils Rubensson; [2022]
  Nyckelord :HRM; hyvleri; lean; processeffektivisering; processer; rutiner; sågverk;

  Sammanfattning : En stor del av Sveriges yta är täckt av skog och den har en viktig roll i Sveriges ekonomi. Under 2020 bidrog skogssektorn med ett exportvärde på 145 miljarder kronor och sektorn sysselsätter 115 000 människor årligen. Industrin har dock haft svårt att nå god lönsamhet under åren. LÄS MER

 3. 8. Digitalisering inom förvaltning : Dagens möjligheter med BIM för att effektivisera informationshantering inom förvaltning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Zaed Noori; William Rydell; [2022]
  Nyckelord :Facility management; digitization; information management; digital twin; IoT; AR; laser scanning; CDE.; Förvaltning; BIM; digitalisering; informationshantering; digital tvilling; IoT; AR; laserskanning; CDE.;

  Sammanfattning : Digitalisering av byggnadsinformation är ett viktigt verktyg för att uppnå effektivareinformationshantering inom förvaltning. Bristande kommunikation inom bygg- ochförvaltningsprocessen kan kosta upp till 60 miljarder kronor årligen. LÄS MER

 4. 9. Implementering av unik produktidentifiering hos medicinteknisk mjukvara

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Alexander De Rosa; Elin Edblom; [2022]
  Nyckelord :EUDAMED; mjukvara som medicinsk enhet; UDI; Utfärdande enhet;

  Sammanfattning : I samband med implementeringen av förordningen om medicintekniska produkter och förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, ska ett nytt spårsystem för medicintekniska produkter implementeras. Detta system kallas för unik produktidentifierare och bör appliceras på nästintill alla medicintekniska produkter. LÄS MER

 5. 10. Mellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Dahlqvist; Marcus Källström; [2021-11-01]
  Nyckelord :Krishantering; krisledarskap; mellanchef; crisis management; Covid-19;

  Sammanfattning : Under 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationer över hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapade en krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. LÄS MER