Sökning: "informationshantering intranät"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden informationshantering intranät.

 1. 1. Struktur på den digitala arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Victor Gregebo; Jonas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Intranät; Internwebb; Informationsklassificering; Kommunikationsstrategi; Den digitala arbetsplatsen; Social Collaboration; Kunskapsbank; Informationshantering;

  Sammanfattning : Begreppet den digitala arbetsplatsen kan ses som ett samlingsnamn för alla de verktyg och IT-system som används i det digitala arbetet. På den digitala arbetsplatsen behövs en intern kommunikationsstrategi för hur information ska hanteras för att effektivisera arbetet samt för att få en struktur i de digitala verktygen. LÄS MER

 2. 2. Den som söker skall finna? Om att tillgängliggöra information via intranätet för omvårdnadspersonal och legitimerad personal inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Katrin Svensson; [2016-02-17]
  Nyckelord :Intranät; informationshantering; gruppering; gruppifering; knowledge management; dokumenthanteringssystem;

  Sammanfattning : Syfte: Studien grundas i problematik med kommunens dokumenthanteringssystem som inte upplevs som användarvänligt. Studien syftar således till att tillgängliggöra information. Teori: I denna studie har litteratur inom intranät, informationshantering samt knowledge management använts. LÄS MER

 3. 3. Intranät och verksamhetsnytta: En fallstudie av Malmö Opera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Svanholm; Victor Ricart; [2016]
  Nyckelord :Systemkvalitet; Informationskvalitet; Servicekvalitet; Systemanvändning Användarnöjdhet; Nettoeffekt; Information system success model; IKT; Likertskala; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens fokus ligger på att utvärdera hur moderna intranät används för att stödja informat- ionshantering inom en organisation, och om ett sådant informations-system kan generera verksamhetsnytta. Syftet är att vi vill bidra till en djupare förståelse om hur informations- och kommunikationsteknologin används för att stödja informationshantering och verksamhets- nytta. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät – En fallstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Viktor Roos; [2015]
  Nyckelord :Project management; Intranet; Project portal; SharePoint; SiteVision; EPiServer; Design Science; Scrum; Case Study.; Projekthantering; Intranät; Projektportal; SharePoint; SiteVision; EPiServer; Design Science; Scrum; Fallstudie;

  Sammanfattning : De flesta organisationer idag jobbar i någon typ av projektbaserad arbetsform. Ett sätt att effektivisera sina projekt kan vara att använda sig av lämpliga IT-stödsystem. Genom att ge projektet en intern yta för kommunikation- och informationshantering kan både moral och samarbetseffektiviteten att öka. LÄS MER

 5. 5. Kunskapshantering inom växande IT-bolag. En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Patrik Evertsson; Jonas Lundin-Selander; [2014-07-03]
  Nyckelord :Kunskapshantering; informationshantering; intranät;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka kunskapsutmaningar inom mindre IT-bolag som är under snabb tillväxt. Förflyttning av information och kunskap är en social och mycket komplex process. Utmaningen för teknologin är det sociala som information och kunskap kräver. Att tro blint på att tekniken kommer lösa problemen är vad många tror. LÄS MER