Sökning: "informationshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet informationshantering.

 1. 1. BIM i offentlig fastighetsförvaltning : En fallstudie om informationsbehov, nuvarande arbetsprocesser och CoClass

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rickard Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :BIM; Facility Management; Information Needs; Current Working Processes; CoClass; BIM; fastighetsförvaltning; informationsbehov; nuvarande arbetsprocesser; CoClass;

  Sammanfattning : Skapande och användande av byggnadsinformationsmodeller (BIM) har fått ökat intresse från byggbranschen på grund av dess förmåga att lagra och hantera information. Med detta ökade intresse har även nya användningsområden utvecklats, bland annat tillämpning inom fastighetsförvaltning. LÄS MER

 2. 2. Kundintresset för blockkedjeimplementation i försörjningskedjor : En enkätundersökning av konsumentens uppfattade värde av produktspårning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Linus Vestergren; [2022]
  Nyckelord :Blockkedjor; försörjningskedjor; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Vad som anses vara en effektiv försörjningskedja är något som ändras med tiden. I dagens så kallade virtuella integration finns problem med att informationshantering mellan företagen inte alltid är tillräckligt bra för att maximera vinsten och nyttan för alla parter. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas emotionella upplevelser av palliativ vård på hospice : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Gilberte Azar; Maja Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Emotional experience; hospice; literature review; palliative care; relatives; Anhöriga; emotionella upplevelse; hospice; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anhöriga till patienter i den palliativa vården behöver mer praktisk information och kunskap så att de kan fylla sin vårdande roll. Att ge stöd till anhöriga i deras nya och krävande roller gynnar det patienten, anhöriga och hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Ett nät av kommunikation : De interna kommunikationssystemens roll för organisationskulturen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emmelie Tiderman; Matilda Lindquist; [2022]
  Nyckelord :organizational culture; the cultural web; communication systems; hybrid work; internal communication; organisationskultur; det kulturella nätet; kommunikationssystem; hybridarbete; intern kommunikation;

  Sammanfattning : In recent years, remote work has become increasingly common, and many companies are becoming dependent on digital communication platforms to operate. This study investigates how internal communication systems in IT companies cooperate and affect its organizational culture. LÄS MER

 5. 5. Digitala stöd för hemsjukvårdssjuksköterskans informationshantering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Alicia Lindmark; Niki Svensson; [2022]
  Nyckelord :Hemsjukvårdssjuksköterska; Informationsflöde; Journey map; Interaktionsdesign; Digitalisering; Hemsjukvård; Digitala stöd; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To meet the needs caused by an aging population, Swedish healthcare must change to become more efficient. The healthcare system needs to be reconstructed, and the care needs to shift to become more patient centered. Therefore, home healthcare will become increasingly important. LÄS MER