Sökning: "informationshantering"

Visar resultat 6 - 10 av 277 uppsatser innehållade ordet informationshantering.

 1. 6. The role of digitalized product information in maintenance services of complex products or systems

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gustav Ricksten; Jacob Enetjärn; [2020]
  Nyckelord :advanced services; maintenance; digital product information; value creation; avancerade tjänster; underhåll; digital produktinformation; värdeskapande;

  Sammanfattning : Manufacturers dealing with complex products or systems are widely dependent on new technologies which can be utilized to create new business models. Servitization literature express an increased demand for advanced service offerings for manufacturers where revenues are generated by the performance and availability of their product. LÄS MER

 2. 7. Förändringsarbete från anställdas perspektiv : En kvalitativ fallstudie på hur anställda upplevde en ERP-förändring.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sandra Yanni; Juliana Jarl; [2020]
  Nyckelord :ERP; Förändringsarbeten; Anställdasperspektiv; Informatik; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : En implementering av ett nytt affärssystem kan jämföras med att verksamhetens ryggrad byts ut, ett affärssystem är till för att skapa en enhetlig informationshantering av aktiviteter. Att genomföra och implementera ERP-lösningar är utmanande och komplexa projekt i många hänseenden. LÄS MER

 3. 8. Att överföra en sekretessreglerad uppgift till en molntjänst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Storsved; [2020]
  Nyckelord :confidentiality; cloud service; encryption; sekretess; röja; offentlighets- och sekretesslagen; molntjänst; digitalisering; offentlig sektor; kryptering;

  Sammanfattning : Den svenska it-politiken har som mål att den offentliga sektorn i Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Flera studier har påvisat att digitaliseringen av den offentliga sektorn kan gynnas genom en användning av molntjänster. LÄS MER

 4. 9. Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Brismark; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; Återbrukbarhet; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen; Bygg- och rivningsavfall; Korslimmat trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. LÄS MER

 5. 10. Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Haris Sofic; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; logistik; supply chain management; bygglogistikcenter; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik Författare: Haris Sofic Handledare: Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Frågeställningar - Hur ser modern bygglogistik ut i medelstora tätorter med förtätningsprojekt? - Är distributionscentraler i form av BLC ett potentiellt sätt att effektivisera bygglogistiken i medelstora tätorter? - Vilka parametrar styr ifall distributionscentraler för bygglogistik är lämpliga i en tätort? Syfte Syftet med detta arbete är att förstå hur aktörer involverade i dagens byggbransch arbetar med logistikfrågor för moderna byggprojekt i förtätningsområden. Vidare är det övergripande målet att utforska möjligheterna som finns för innovation inom modern bygglogistik i medelstora svenska tätorter Metod Två metoder har använts för att genomföra arbetet. LÄS MER