Sökning: "informationshantering"

Visar resultat 6 - 10 av 258 uppsatser innehållade ordet informationshantering.

 1. 6. Blockkedjeteknologins relevans för svensk hälso- och sjukvård: En omfattande utvärdering av hur teknologins möjligheter och vårdens framtidsvision överlappar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Mattias Wendler; Svante Robertsson Nyman; [2019]
  Nyckelord :Blockkedja; Blockkedjeapplikationer; Styrkor; Svagheter; Hälso- och sjukvård; Barriärer; Teknologistrategier; Diffusion av innovationer; Medicine and Health Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Blockkedjeteknologins relevans för svensk hälso- och sjukvård: En omfattande utvärdering av hur teknologins möjligheter och vårdens framtidsvision överlappar Författare: Svante Nyman och Mattias Wendler Handledare: Carl-Johan Asplund, Avdelningen för Produktionsekonomi, LTH & Sarah Lidé, Branschspecialist Hälso- och sjukvård, PwC Sverige Bakgrund: Idag är vården i Sverige i många fall kostsam men det finns stora möjligheter till effektivisering genom en digitalisering av branschen. Med en redan påbörjad digitalisering av den offentliga sektorn samt befolkningens relativt höga IT-mognad bedöms Sverige ha goda förutsättningar att ta vara på möjligheterna med digitaliseringen. LÄS MER

 2. 7. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Fredrik Ögren; [2019]
  Nyckelord :fornlämningar; kulturlämningar; skogsbruk; informationsflöde; planering; skador; kulturstubbe; skogshistoria; ancient remains; cultural remains; forestry; information flow; planning; damages; cultural-marking stump; forest history;

  Sammanfattning : Norra Sveriges skogar är rika på spår av människors levande och brukande som efterlämnat forn- och kulturlämningar som kan dateras ända tillbaka till forntiden då inlandsisen släppte sitt grepp om norra Skandinavien. Alla dessa forn- och kulturlämningar är skyddade mot all negativ åverkan och skador genom kulturmiljölagen och skogsvårdslagen. LÄS MER

 3. 8. Ego formatae : En studie i designprocessens agentiella perspektiv och påverkan på dess designer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Emma Andrén; Sara Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Cirkus; Illusioner; Agentiell Realism; designprocess; informationshantering; Audiovisuella kontraktet; Psykofysiologi i koppling till spel och ljud; Medieteknisk installationskonst.;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar vi upp hur en designprocess kan ses ur ett agentiellt perspektiv. Detagentiella perspektivet är framtaget av Karen Barad som i sin forskning i kvantfysik börjadeundersöka hur olika fenomen kunde ta olika former, som till exempel hur ljus kunde ta bådepartikel- och vågform (2003). LÄS MER

 4. 9. Aktieinvesterande kvinnor : En studie om hur psykologiska biaser påverkar investeringsbeslut

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Johanna McIntosh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag råder det en ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män, som är problematisk på flera olika sätt. Kvinnor har generellt lägre lön och mindre förmögenhet. Dessutom, och kanske delvis som en konsekvens av detta, investerar de även mindre i aktier än män. LÄS MER

 5. 10. Mervärden av BIM : En analys av implementering av BIM i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lisa Björendahl; Nicole Janz Bergman; [2019]
  Nyckelord :BIM; Byggproduktion; Mervärde; Digitalisering; Byggprocess;

  Sammanfattning : The past 60 years, many industries have developed exponentially regarding digitalisation and they have adapted to the technology quickly. However, the construction industry has a linear development and has almost remained unchanged over the past years. LÄS MER