Sökning: "informationshypotesen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet informationshypotesen.

 1. 1. Marknadsreaktionen av aktierekommendationer i svenska affärstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Sjöblom; Victor Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Aktierekommendation; eventstudie; journalist; Sverige; stockholmsbörsen; prispresshypotesen; informationshypotesen; marknadsreaktion.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker aktierekommendationer publicerade av svenska journalister anställda på två av Sveriges största affärstidningar. Studien syftar till att undersöka huruvida dessa rekommendationer leder till en abnormal avkastning vid publiceringen, samt om den abnormala avkastningen sedan består eller faller tillbaka, för att kunna dra slutsatser kring relevansen av rekommendationen. LÄS MER

 2. 2. Informationshypotesen - Ger förändringar av utdelningar någon information om framtida vinster?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Setterlund; [2008]
  Nyckelord :Utdelningar; Effektiva markander; vinster; Informationshypotesen; The information content of dividends; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Informationshypotesen - Ger förändringar av utdelningar någon information om framtida vinster? Seminariedatum: 2008-02-04 Ämne/Kurs: NEKK01 – Examensarbete kandidatnivå 15hp Författare: Stefan Setterlund Handledare: Erik Norrman Fem nyckelord: The information content of dividends, informationshypotesen, utdelningar, effektiva marknader, vinster. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hypotesen om att aktieutdelningar innehåller någon information om framtida vinster. LÄS MER