Sökning: "informationskampanj"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet informationskampanj.

 1. 1. Informationskampanjen Om krisen eller kriget kommer : Upplysande eller uppmanande statlig styrning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Informationspolitik; Informationskampanj; Om krisen eller kriget kommer; Krisberedskap; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nudging för att minska köttkonsumtion : En studie för att förändra studenters beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Johan Åkerström; Noor Alsade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka om nudging är en effektiv metod för att förändra beteende hos studenter på Högskolan i Gävle. Studien kommer att undersöka om två nudgingmetoder (informationskampanj och nudge) kan förändra studenternas beteende, samtidigt jämföra vilken metod som ger bättre effekt till att förändra beteende och minska köttkonsumtion. LÄS MER

 3. 3. Ett glas vin med omtanke : Systembolagets kamp i den svenska alkoholkulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Juhani Pihlajainen; Victor Fors-Jadin; [2018]
  Nyckelord :Systembolaget; Operation vin; alkoholkonsumtion; reklam; informationskampanj; kultur; alkoholkultur;

  Sammanfattning : Systembolagets externa kommunikation är någonting många i Sverige får ta del av. Deras uppdrag är unikt, då de har monopol på detaljhandeln av alkoholhaltiga drycker i Sverige samt ett uppdrag att sälja med ansvar, utan ett vinstintresse. LÄS MER

 4. 4. Ser vi skogen för alla träd? : - En kritisk diskursanalys av två kampanjer för den svenska skogen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Felicia Gränd; [2017]
  Nyckelord :Svenska skogen; LRF Skogsägarna; Greenpeace; informationskampanj; miljöetik; kritisk diskursanalys; strategisk kommunikation; organisationers identitet; hållbar utveckling; framing theory;

  Sammanfattning : I mars 2017 lanserade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kampanjen: Svenska skogen – här växer framtiden och strax därefter lanserade Greenpeace Sverige en motkampanj under fanan: Svenska ”skogen” – här avverkas framtiden där man hårt kritiserade LRF Skogsägarna för felaktiga påståenden om den Svenska skogens tillstånd. Undersökningsområdet utgjordes av de båda kampanjernas förhållningssätt till miljöetik i strategisk kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Hållbar stadsutveckling: En fallstudie för minskad energianvändning i Drottninghög, Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Viktor Hallberg; [2017]
  Nyckelord :DrottningH; Hållbar utveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Projekt DrottningH är ett stadsomvandlingsprojekt i Helsingborg som drivs av Helsingborgs stad. Projektets mål är att hållbart utveckla miljonprogramsområdet Drottninghög samt att förbättra områdets sociala standard. LÄS MER