Sökning: "informationskanal"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet informationskanal.

 1. 1. ”Syns ni inte, finns ni inte”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hanna Olsson; Elin Möller; [2019]
  Nyckelord :Relationsbyggande; B2B; Marknadsföring; Mikroföretag; Mediebranschen; Sociala medier; Word of mouth; Nätverkssamhälle; Kundrelationer; Varumärkesuppbyggnad;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur B2B-mikroföretag i mediebranschen ser på marknadsföring och relationsbyggande via sociala medier samt nätverkande och word of mouth. Syftet är att bidra till en ökad medvetenhet om hur de nämnda kanalerna kan användas i marknadsföringssyfte samt vilken roll nätverkande och kundrelationer har för B2B-mikroföretag. LÄS MER

 2. 2. "JUST NU: Kvinna död – polisen misstänker mord" : En innehållsanalys av brottsrapporteringen via Aftonbladets mobila nyhetsapplikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandra Brolin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks Aftonbladets mobila nyhetsapplikation, som syftar till att ”pusha” ut information om de viktigaste händelserna. Studien undersöker hur stor andel av nyhetsartiklarna som berör ämnesområdet brott. LÄS MER

 3. 3. Business analysis of Company A's maintenance organisation

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Dennis Bremberg; Sina Soltaniah; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Existing high voltage direct current (HVDC) stations have an estimated life-cycle of 30 to 40 years.During this time, operations will be subjected to varying disturbances, including spare partobsolescence, new cyber-security requirements, unforeseen failures as well as planned and forcedoutages. LÄS MER

 4. 4. Digital Succé? : En studie om Mölndals stads kommunikation med medborgarna på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Rosenqvist Rosenqvist; Malin Brocker; [2017]
  Nyckelord :Facebook; offentliga organisationer; Mölndals stad; kvalitativ metod; platsmarknadsföring; hermeneutik; meningskapandeteori och socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur Mölndals stads medborgare upplever kommunikationen med kommunen på deras Facebooksida. Dessutom avser studien att undersöka hur Mölndals stad arbetar kommunikativt på Facebook för att öka interaktionen mellan kommunen och medborgarna en i alltmer digitaliserad värld. LÄS MER

 5. 5. Politiska budskap i miniformat : -en topikanalys av tre politiska partiers twitter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Carl Stalfelt Niordson; [2017]
  Nyckelord :Retorisk kritik; topikanalys; Twitter; politisk argumentation; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Moderaterna.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker de tre mest etablerade partierna i Sverige och deras användning av Twitter ur ett retoriskt perspektiv. Twitter används numer frekvent av politiker och kan ses som en slagkraftig informationskanal för framstående personer i maktposition. LÄS MER