Sökning: "informationskompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet informationskompetens.

 1. 1. Sjukhusbibliotekets betydelse för sjuksköterskors informationskompetens : En kvalitativ studie ur ett bibliotekarie- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Terece Palm Dackeskog; [2019]
  Nyckelord :sjukhusbibliotek; informationskompetens; sjuksköterska; sjukhusbibliotekarie; informationssökning; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the importance of the hospital library for nurses´ information literacy. The hospital library can play a key role for nurses interested in evidence-based approaches to their work. LÄS MER

 2. 2. Plagiering på högskolan. : Orsaker och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anette Karlsson Atencio; [2019]
  Nyckelord :Plagiering; informationskompetens; etik; högskola; bibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to illustrate the causes of plagiarism in higher education and to discuss possible preventive measures against plagiarism. The study is basedon documents containing students´ explanations when being accused of plagiarism before the disciplinary board, as well as on interviews with staff in two colleges/universities in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotekariers stöd i elevernas informationssökning : En kvalitativ studie ur skolbibliotekariernas perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Lundeberg; [2018]
  Nyckelord :Skolbibliotekarier; IKT; barns informationssökning; referenssamtal; barns informationskompetens;

  Sammanfattning : The aim for this bachelor thesis is to examine how school librarians assist first to sixth grade elementary students with their information seeking in a digital environment. The study also focuses on the need for suitable digital tools to aid the students in their information seeking using a digital system or the internet. LÄS MER

 4. 4. Informationskompetens och källkritik i svenskundervisning : En kvalitativ studie av svensklärares erfarenheter och uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simon Granath; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; informationskompetens; kritisk granskning; källkritik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare upplever undervisning i källkritik och informationskompetens på gymnasiet. För att uppnå detta syfte intervjuades sex verksamma svensklärare. Resultaten från intervjuerna analyserades genom kodning och kategorisering där likheter och olikheter i lärarnas uttalanden sorterades. LÄS MER

 5. 5. Kritisk användning av nätet. Informationskompetens och samarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Information Literacy; informationskompetens; informationssökning; källkritik; samarbete; skolbibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the collaboration between Librarians and Teachers using the Continuing Professional Development called Critical Use of the Internet. It is a digital education provided by the National Agency of Education. LÄS MER