Sökning: "informationskompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet informationskompetens.

 1. 1. Goda språkstrategier i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simaa Haidar; Anders Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Elevens motivation; empowerment; gymnasium; högstadiet; läslyftet; lässtrategier; media och informationskompetens; samhällskunskap; språklig förmåga; språkstrategier; språkutveckling; svenskämnet; transspråk;

  Sammanfattning : Att kombinera svenskämnet med samhällskunskap kan bli en framgångsrik undervisningsmetod, visar den samlade språkstrategiska forskningen. Ämnesövergripande undervisning har flera fördelar för läraren. Elevens förmåga, behov av stöttning och kunskapsmål, kan bedömas utifrån fler perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Sjukhusbibliotekets betydelse för sjuksköterskors informationskompetens : En kvalitativ studie ur ett bibliotekarie- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Terece Palm Dackeskog; [2019]
  Nyckelord :sjukhusbibliotek; informationskompetens; sjuksköterska; sjukhusbibliotekarie; informationssökning; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the importance of the hospital library for nurses´ information literacy. The hospital library can play a key role for nurses interested in evidence-based approaches to their work. LÄS MER

 3. 3. Plagiering på högskolan. : Orsaker och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anette Karlsson Atencio; [2019]
  Nyckelord :Plagiering; informationskompetens; etik; högskola; bibliotekarie;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to illustrate the causes of plagiarism in higher education and to discuss possible preventive measures against plagiarism. The study is basedon documents containing students´ explanations when being accused of plagiarism before the disciplinary board, as well as on interviews with staff in two colleges/universities in Sweden. LÄS MER

 4. 4. ”För bussar kan inte flyga” : En studie om hur elever i årskurs 1 och 3 avgör trovärdigheten i texter och andra medier riktade till barn på internet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Therese Berglund; Jacqueline Thunstedt Degnell; [2019]
  Nyckelord :pupil perspective; primary school; information literacy; source criticism; education; teaching; literacy; elevperspektiv; grundskola; informationskompetens; källkritik; lärande; undervisning; läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur elever i årskurs 1 och 3 gör källkritiska bedömningar av texter anpassade för barn på internet. Studiens forskningsfrågor behandlar de källkritiska metoder och strategier eleverna använder i mötet med information och hur eleverna ser på sina egna förmågor att göra källkritiska bedömningar. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers syn på skolbibliotekets roll i deras lärande : Enkätundersökning av hur elever upplever sig hjälpta av ”Skolbibliotek i världsklass”

  Master-uppsats,

  Författare :Annika Andersson; [2019]
  Nyckelord :skolbibliotek; sociokulturell teori; hjälp; läsfrämjande; informationskompetens; lärande; likvärdighet;

  Sammanfattning : This study investigated upper secondary school students’ views on their school libraries and whether their libraries helped with their studies. The study’s main focus was information literacy and reading, but the function of the library’s physical environment was also investigated. LÄS MER