Sökning: "informationskrigföring"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet informationskrigföring.

 1. 1. Hur Ryssland använder desinformation - en fallstudie om konflikten med Ukraina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Carlsson; Linda Jansson; Max Wallström; [2022]
  Nyckelord :EU; Ryssland; Ukraina; propaganda; desinformation; informationskrigföring;

  Sammanfattning : The conflict between Russia and Ukraine has been ongoing since 2014, the focus in this paper is the spread of disinformation. Russia's capability to spread their disinformation is partly because of how the Russian media is structured, it's structured in such a way that lets the government control it. LÄS MER

 2. 2. Informationsstyrning & informationskrigföring på sociala medier : En studie om individers beslutsfattande i krigstider

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonathan Bengtsson; Simon Myrén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Seger genom påverkansoperationer, en fallstudie på annekteringen av Krim 2014

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marita Nolén; [2021]
  Nyckelord :Seger; kognitiva domänen; påverkansoperationer; civilbefolkning; Krim;

  Sammanfattning : Påverkansoperationer är inte ett nytt fenomen utan har teoretiserats och använts i historien. Douhet förespråkade terrorbombning mot civilbefolkningen som en metod för att få motståndaren att kapitulera snabbare. LÄS MER

 4. 4. Maskirovka 2.0 : nydaning och kontinuitet i rysk krigföring

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lars Gärtner; [2020]
  Nyckelord :krigsvetenskap; Ryssland; Sovjetunionen; Georgien; Ukraina; Krim; Georgienkriget; Krimkrisen; hybridkrigföring; ickelinjär krigföring; vilseledning; informationskrigföring; subversion; Maskirovka; reflexiv kontroll; aktiva åtgärder;

  Sammanfattning : The characteristics of the Russian military operations during the Russo-Georgian War of 2008 and again in the Crimean Crisis 2014, were “rude awakenings” to a shift in the strategic behaviour of Russia, not refraining from military aggression as means to political aims. In the aftermath of these “strategic shocks”, the scholarly debate on how to interpret and understand these limited wars, has several ongoing discussions, among which is whether this modern Russian style of warfare, as demonstrated in Moldova, Georgia, Ukraine and elsewhere, really is a novel concept or plainly “old wine in a new bottle”. LÄS MER

 5. 5. Informationskrigföring : mångfacetterat och tvetydigt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Gustav Lindberg; [2020]
  Nyckelord :informationskrigföring; hybridkrigföring; John Gerring; begreppsutredning;

  Sammanfattning : The information arena is today incorporated into all types of conflicts and offers, in addition to conventional methods, different approaches whose purpose is to influence and undermine their adversaries and thus shape the battlefield to their own terms. Information warfare embraces everything from propaganda and disinformation to cyber warfare where the concept's embeddedness really depends on who uses it and in what context. LÄS MER