Sökning: "informationskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet informationskultur.

 1. 1. En studie om informationskultur, informationsdelning och värdeskapande inom kommunala fastighetsbolag

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Madeleine Hammarström; [2020]
  Nyckelord :Information sharing; Information culture; Create value; Informationsdelning; Informationskultur; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Information är en råvara som ökar allt mer i värde. Det är ett nytt sätt att konkurrera och företag tvingas behandla information som strategiskt mål. En strategi för informationshantering bör innefatta strategi för företagets informationskultur. LÄS MER

 2. 2. E-arkivet, OAIS och människorna : En utforskande fallstudie om att balansera olika drivkrafter vid förvaltningen av ett e-arkiv

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Marcus Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Information culture; organizational culture; OAIS; standardization; e-archive; Informationskultur; organisationskultur; OAIS; standardisering; e-arkiv;

  Sammanfattning : The Open Archival Information System (OAIS) is an established reference model and an ISO standard for structuring reliable archive systems. The model does not, as models seldom do, take into account human ways of understanding and taking account of information. LÄS MER

 3. 3. ”Tvingas gör man ju inte så ofta i Svenska kyrkan” : Organisationskultur, informationskultur och digitalt långtidsbevarande i en komplex organisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Staffi Lontos; [2019]
  Nyckelord :Archive; Digital preservation; Church archives; Corporate culture; Information behavior; arkiv; digitala arkiv; kyrkliga arkiv; organisationskultur; informationsbeteende;

  Sammanfattning : This thesis investigates the organization culture and information culture in the archives of the Lutheran Church of Sweden. The church is the largest Christian denomination in Sweden. Since the year 2000 it is no longer a state church, though some legal, economic and even mental bonds to the state still exist. LÄS MER

 4. 4. Som ett öppet vykort? : En fallstudie av hantering och bevarande av e-post ur ett informationssäkerhet- och informationskulturperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jenny Silander; [2019]
  Nyckelord :E-mail; Information security; Information culture; E-government; Archivists; Registrars; The General Data Protection Regulation GDPR ; E-post; informationssäkerhet; informationskultur; e-förvaltning; arkivarier; registratorer; dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : This thesis is based on a case study of two Swedish municipalities. I have studied which strategies archivists and registrars use for managing and preserving e-mail within these organizations. The study constitutes a comparison between a municipality that has introduced a e-archive and one that has not done so. LÄS MER

 5. 5. Vad var det som blev ”bad” inom good governance i sport? : En analys av orsaken till försämringen av den europeiska och internationella sportens indexvärde inom good governance i sport

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Karlén; [2019]
  Nyckelord :EU; good governance; sport; korruption; transparens; demokratisk process;

  Sammanfattning : Sammandrag Lissabonfördraget (2009) gav EU kompetensen att skapa en unionstäckande sportpolicy. Denna policy gjorde det möjligt att kunna reglera europeiska och internationella idrottsförbunds uppbyggnad och transparens. En viktig orsak till att införa policyn var att minska risken för korruption. LÄS MER