Sökning: "informationskvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet informationskvalité.

 1. 1. Kommunikationsstörningar & bristande informationkvalité mellan avdelningar : En kvalitativ fallstudie om kommunikationsprocessen gentemot IT-verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Don Liethof; Jonathan Rehnqvist; [2020]
  Nyckelord :Information; communication; communication between departments; internal communication; information management; IT- tools; organization; communication interference; information quality; information redundancy; Information; kommunikation; kommunikation mellan avdelningar; intern kommunikation; hantering av information; IT-verktyg; organisation; kommunikationsstörningar; informationskvalité; informationsöverflöd;

  Sammanfattning : Fungerande och effektiv kommunikation mellan avdelningar är kritiskt för samtliga verksamheter oberoende av bransch. När en avsändare överför information skall det tolkas utan missförstånd för att undvika onödiga fel i kommunikationsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar din tillit? : En kvantitativ studie som undersöker millennials attityd och förtroende gentemot olika informationskällor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sophia Silfvercrantz; My Pontén; [2020]
  Nyckelord :eWOM; information sources; attitude; source credibility; information quality; trust; purchase decision; eWOM; informationskällor; attityd; källtrovärdighet; informationskvalité; förtroende; köpbeslut;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en kvantitativ studie med syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar millennials attityd till olika informationskällor vid bokning av boende vid resa. Ytterligare kommer betydelsen av eWOM i valet av informationskälla belysas med målet att undersöka om det är en faktor som påverkar förtroendet för informationskällan. LÄS MER

 3. 3. Informationskvalité : En studie om vilka informationskvalitativa faktorer som påverkar användarupplevelsen i en e-handelskontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alicia Collin; [2019]
  Nyckelord :Information Quality; E-commerce; Trust; Information architecture; Information; Usability; Customer Based Discrepancy Theory; Informationskvalité; E-handel; Förtroende; Informationsarkitektur; Information; Användbarhet; Kundbaserad avvikelseteori;

  Sammanfattning : Den här studien har tittat närmare på vilka informationskvalitativa faktorer som påverkar användarens upplevelse av informationskvalité i en e-handelskontext. Studien bygger på vetenskapliga artiklar och litteratur inom områdena informationskvalité och e-handel. LÄS MER

 4. 4. Information overload - Ett problem för näringslivet och folkhälsan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Stenzelius; Marcus Morey; Jacob Boström; [2019]
  Nyckelord :Information overload; informationssystemsmiljö work life balance; distraktion; informationskvalite; Business and Economics;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har medfört en förändring av näringslivet och hur information sprids. Detta har medfört förändringar i informationssystemsmiljön som anställda arbetar i. Detta har i sint tur gjort information mer tillgänglig samt ökat mängden. LÄS MER

 5. 5. Ordning på lagret : En kvalitativ studie om vilka faktorer som är viktiga för användarna av ett digitalt lagerhanteringssystem 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Eric Gyllander; Anna Colliander; [2019]
  Nyckelord :business systems; participant observation; qualitative method; informatics; information systems; case studies; deltagande observation; kvalitativ metod; informatik; informationssystem; fallstudier;

  Sammanfattning : Ett nytt informationssystem är ofta ett kostsamt projekt. Utformning och kravspecifikation av ett nytt system kan vara svårt ur flera aspekter och ledning samt personal kan ibland motsätta sig sådana förändringar. LÄS MER