Sökning: "informationslagring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet informationslagring.

 1. 1. Refactoring Nordyr : ReactJS + Laravel

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredric Färholt; [2020]
  Nyckelord :PHP; Laravel; Eloquent; ORM; SQL; ReactJS; React; Redux; JWT; MariaDB; Nordyr; Microsoft Visual Studio Code; Postman; Photoshop; OOP; MVC; Repository;

  Sammanfattning : This independent work includes refactoring a website application. In simpler sense, it means modernizing existing code by increasing its quality and making it more understandable; to exchange old knowledge of methods and concepts into something that is more relevant to its time. LÄS MER

 2. 2. Blockkedjeteknik och avtalsrätt - särskilt om skydd för svagare part vid användning av smarta kontrakt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennie Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; IT-rätt; Blockkedjeteknik; Blockchain; Smarta kontrakt; Smart contracts; Konsumentskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En ökad tillgång till och användning av information utmanar både de tekniska system och den lagstiftning som finns idag. Det är därför viktigt att det finns säkra och transparenta digitala tekniker för transaktioner och informationslagring samt lagstiftning som hanterar detta. LÄS MER

 3. 3. Personuppgifter i molnet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Lindahl; Olof Kindblad; [2016]
  Nyckelord :Datormoln; personuppgifter; informationslagring; databehandling; utmaningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med en växande global infrastruktur blir det allt vanligare att verksamheter använder olika typer av molntjänster för att underlätta sitt dagliga arbete. För myndigheter, kommuner och andra verksamheter som utnyttjar dessa tjänster till personuppgiftslagring finns det en komplexitet kring hur de ska förhålla sig till lagstiftning och teknik. LÄS MER

 4. 4. Arkivteoretiska krav på informationen i molnet : En studie om vilka kunskaper som leverantörer av molntjänster har angående arkivteoretiska kvalitetskrav på information

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Erika Samuelsson; [2013]
  Nyckelord :Cloud Computing; information; handlingar; pålitlighet; autenticitet; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Idag pratas det mycket om ett fenomen som kallas Cloud Computing, vilket kan kort beskrivas som tillhandahållning av datorresurser så som informationslagring, processorkraft och applikationer via Internet. Begreppet Cloud Computing har ingen direkt motsvarighet på svenska men kan översättas till exempelvis molnbaserade datortjänster eller molntjänster. LÄS MER

 5. 5. Om Facebookanvändare och deras syn på informationsdelning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Johanna von Feilitzen; [2012]
  Nyckelord :Facebook; integritet; Sociala nätverk; Information; Informationslagring;

  Sammanfattning : Facebook är det största sociala nätverket med 845 miljoner aktiva användare. I Sverige är mer än hälften av befolkningen medlemmar på Facebook. När alla dessa användare lägger upp information om sitt privatliv så skapar det risk för negativa konsekvenser för informationen och användarna. LÄS MER