Sökning: "informationslogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet informationslogistik.

 1. 1. Anonymitet, Transparens & Kunskapsspridning : -En studie om intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Caroline Johannesson; Rasmus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Informatik; Informationslogistik; Intern kommunikation; Implementering; kommunikationskanal; affordance teorin; meningsskapande teorin;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är intern kommunikation en betydelsefull del i samtliga organisationer. Ändå finns det mängder med organisationer som saknar en strategi för att hantera intern kommunikationen. Fallföretaget som den här studien utfördes på grundades ett och ett halvt år innan studien påbörjades. LÄS MER

 2. 2. Digital förändring i förhållande till kommunikation : En fallstudie om en digital transformation i en kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Evelina Nilsson; Hannah Brandt; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; kommunikation; förändring; informationslogistik;

  Sammanfattning : Vi befinner oss mitt i utvecklingen mot ett digitalt samhälle med nya kommunikationssätt, ny teknik och nya möjligheter. Digitalisering är inte längre enbart en IT-fråga utan handlar om kommunikation, utveckling och förändring. LÄS MER

 3. 3. Barriärer och incitament för kunskapsöverföring vid komponentbaserad utveckling i R&D-Projekt : Fallstudie på SAAB AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Braun; Josef Werner; [2020]
  Nyckelord :Komponentbaserat utveckling; inbyggda system; informationslogistik; kunskapsöverföring; återanvändning av komponenter; kunskapsöverföring över gränser;

  Sammanfattning : Verksamheter spenderar mycket resurser i sina kunskapshanterings processer. Syftet med knowledge management är att sprida kunskap och integrera den över specifika team-gränser. LÄS MER

 4. 4. Ett perspektiv - är det tillräckligt? : En fallstudie om hur metaforiska perspektiv kan användas som stöd inför utveckling av informationssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Josefin Persson; Johanna Fouckt; [2020]
  Nyckelord :informatik; organisationsmetaforer; informationslogistik; informationssystem;

  Sammanfattning : Studien utförs på fallföretaget Ymer Technology som befinner sig i tillväxt. Företaget har planer på att införa ett informationssystem men i nuläget finns det en problematik kring att de inte har dokumenterade processer. LÄS MER

 5. 5. Från Minimal Viable Product till Most Lovable Product : Möjliga Boundary Objects mellan UX och Agil systemutveckling i SaaS-branschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Caroline Carlsson; Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :agil; boundary objects; informationslogistik; informationsöverföring; systemutveckling; user experience; ux;

  Sammanfattning : Praktiska erfarenheter från fallföretaget och tidigare forskning visar på utmaningar i att kombinera processerna för agil systemutveckling och användarbaserad designutveckling. Användarbaserad designutveckling förespråkas av UX (User eXperience). LÄS MER