Sökning: "informationsresurs"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet informationsresurs.

 1. 1. Identifiering av kritiska problem vid implementering av ERP-system ur ett leverantörsperspektiv : En identifiering av bidragande faktorer till misslyckade implementeringsprocesser av affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Aronsson; [2018]
  Nyckelord :ERP implementation; Critical failure factors in ERP implementation; Critical success factors in ERP implementation; ERP implementering; CFF; CSF;

  Sammanfattning : ERP system har de senaste åren uppträtt som en central faktor vid framgångsrik informationshantering och agerat som en grundpelare i många företagsorganisationer. Implementering av ett nytt affärssystem är en komplex process vilket bidrar till att organisationer får svårigheter med att genomföra processen. LÄS MER

 2. 2. Medvetenhet och situationsbundenhet : - informationssökning i sociala nätverk

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Sigvardsson; [2009]
  Nyckelord :sociala nätverk; informationssökning; socialt kapital;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar på informationssökning i sociala nätverk och om vi vet tillräckligt om de resurser som finns i våra nätverk för att det ska kunna kallas socialt kapital. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medvetna gymnasieelever är om potentiella informationskällor inom ramen för deras sociala nätverk, och vidare om den kunskapen i praktiken möjliggör informationssökning i nätverket. LÄS MER

 3. 3. Bibliotekariens val av informationsresurs. En studie av nio folkbibliotekariers arbete med tio referensfrågor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Barbro Lindberg; [2006]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study librarians approach upon reference questions and available resources and also to find out if there is any connection between the nature of the reference question and the choice of resource. The purpose was also to give a deeper understanding of the reference work. LÄS MER

 4. 4. Groddföretagens vägar till information. En studie hur Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek används som informationsresurs av tio groddföretag på Chalmers Innovation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ann-Kristin Årman; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the information need of the incubators that comes from Chalmers University of Technology and are situated at Chalmers Innovation. It is also of interest to investigate how Chalmers University Library covers this information need. LÄS MER