Sökning: "informationssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet informationssäkerhet.

 1. 1. Strategisk informationssäkerhet : En fördjupning i relationen mellan organisationsstrategi och informationssäkerhetsstrategi

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tony Schlyter; [2021]
  Nyckelord :Information security; strategy; strategic informations security;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet och organisationers övergripande strategi är två begrepp som i någon mån är beroende av varandra. En organisation kan inte ha en god informationssäkerhet utan strategi medan övergripande organisationsstrategier behöver informationssäkerhet för att de ska kunna förverkliga sina mål. LÄS MER

 2. 2. IT-säkerhetshotet phishing : Svenska små och medelstora företags utbildningsinsatser inom problemområdet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Joanna Metso; Rasmus Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; SMF; Phishing; Smishing; Vishing; Medvetenhet; ISO 27001;

  Sammanfattning : Informationssäkerhetsutbildning om phishing krävs för att kunna bekämpa det hot som phishing utgör, då människan alltid är den svagaste länken inom en organisation. Även om förslag och krav kopplade till hur informationssäkerhetsutbildning bör genomföras finns beskrivet i litteratur, standarder och ramverk är det svårt för SMF:er att anpassa och implementera dessa rent praktiskt. LÄS MER

 3. 3. Tor och webbplatsorakel : Konstruktion och utvärdering av webbplatsorakel från DNS-tidtagning i Tor-nätverket.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Oscar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Tor; The Tor Project; The Onion Router; Website Oracle; Attack; Penetration Testing; Network; Security; Side channel attack; DNS; Timing; Darknet; Dark net; Tor; Nätverksteknik; Attack; Webbplatsorakel; Sidokanalsattack; Penetrationstest; Datasäkerhet; Informationssäkerhet; DNS; The Tor Project; Darknet; Dark net;

  Sammanfattning : This paper discsusses the question: is website oracles in Tor from timing DNS something we have to worry about? This paper builds apon the findings done by Rasmus Dahlberg and Tobias Pulls in thier paper Website Fingerprinting with Website Oracles. A website oracle is a side channel attack that answers the predicate: has this website been visited before? The website oracle is constructed and test are carried out, with great outcome, resulting in that website oracles from timing DNS is not an attack that puts individuals using Tor at risk, but certanly challanges the idea of an anonymity network when such a lot of data can be derived from DNS. LÄS MER

 4. 4. Säkert distansarbete : En studie om informationssäkerhet vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Annika Salomonsson; Elin Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Information security is a crucial part of every organization. The abrupt transitionto remote work caused by the pandemic Covid-19 forced organizations to adjusttheir routines and information systems so that work could continue at remote. Thischallenge affects the company in several ways: both technical and organizational. LÄS MER

 5. 5. Framework For Enabling Structured Communication of Security Vulnerabilities in the Production Domain in Industry 4.0

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hannes Michel; Emil Christensson; [2021]
  Nyckelord :OT and IT Convergence; Risk Communication; Vulnerabilities; Manufacturing Industry; Industry 4.0; Information Security; Riskkommunikation; Sårbarheter; Tillverkningsindustri; Industri 4.0; Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : As industries are increasingly adapting to new technological trends for data collection and production efficiency, they are fulfilling the description of being part of the industry 4.0 (I4.0) paradigm. This swift development has led to unforeseen consequences concerning managerial and strategic aspects of security. LÄS MER