Sökning: "informationssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet informationssäkerhet.

 1. 1. Informationssäkerhet inom Internet of Things, vad finns det för behov av en standard? : En kvalitativ studie om utvecklarnas syn på behovet av en standard inom Internet of Things

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Daniel Tägt; Erik Wijnbladh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem vet var du är? : En kvalitativ studie om användares medvetenhet om säkerhetsrisker med platsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Kajsa Johansson; Rebecka Wenkler; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; säkerhetsrisk; C.I.A-triangel; sociala medier; platsdelning;

  Sammanfattning : Platsdelning finns i många olika sociala medier idag och har blivit en populär funktion. Platsdelning kan vara väldigt användbart i olika situationer när det kommer till att lokalisera personer, men många är omedvetna om de säkerhetsrisker som kan komma till följd av platsdelning. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar i säkerhetsvärlden : En uppsats om informationssäkerhet i organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tony Schlyter; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett område som står i fokus i daglig media och sannolikt kommer få allt större uppmärksamhet framåt. Den här uppsatsen ämnar belysa de utmaningar som organisationer upplever i förhållande till informationssäkerhet och de olika ramverk eller standarder som de behöver följa i sitt informationssäkerhetsprogram. LÄS MER

 4. 4. Software as a service : Kritiska faktorer vid upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jakob Helleskog; [2018]
  Nyckelord :Software as a Service; upphandling; implementering; molntjänster; myndighet;

  Sammanfattning : Software as a Service är en växande leveransmodell och används numera utav verksamheter världen över. Nya leveransmodeller av tjänster kräver dock nya perspektiv på hur de påverkar verksamheten. Studien baseras på en kvalitativ, intervjubaserad, undersökning mot kommuner inom Västra Götaland. LÄS MER

 5. 5. Huvudet bland molnen eller fötterna på jorden? - En studie om användares säkerhetsmedvetenhet gällande molnlagring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Cecilia Nilsson; Evelina Larzon; [2018]
  Nyckelord :cloud computing; molnlagring; informationssäkerhet; dataintrång; säkerhetsmedvetenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med molnlagring kommer många fördelar såsom möjligheten till back-up och att användaren kan komma åt sina filer oberoende av plats. Det finns även flertalet säkerhetsrisker med molnlagringstjänster vilket kan äventyra informationssäkerheten. LÄS MER