Sökning: "informationssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade ordet informationssäkerhet.

 1. 1. Med huvudet bland molnen En undersökning av beslutsfattares medvetenhet kring informationssäkerhet vid användning av SaaS i affärsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Axel Bengtsson; Eddie Blad; [2020]
  Nyckelord :Software as a service; informationssäkerhet; sekretess; tillgänglighet; kontroll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka medvetenhet kring informationssäkerhet hos beslutsfattare i deras användning av SaaS-applikationer i affärsverksamhet. Denna undersökning görs med hjälp av fem semistrukturerade telefonintervjuer med beslutsfattare inom olika branscher. LÄS MER

 2. 2. Internet of Things i 5G : En systematisk litteraturstudie av säkerhetsrisker för privatpersoner med Internet of Things-enheter i 5G-nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Resell; [2020]
  Nyckelord :5G; Internet of Things; risks; information security; 5G; Internet of Things; risker; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : De senaste åren har Internet of Things-enheter fått en explosionsartad tillväxt och möjligheterna är oändliga för hur tillverkare kan öka vår livskvalitet genom internetuppkopplade objekt. Således har Internet of Things-enheter i olika former hittat sin plats i många personers hem och liv. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetsutmaningar i molnet: Hur verksamheter hanterar säkerhetsmässiga utmaningar med cloud computing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victor el Bishti; Sören Ljunggren; [2020]
  Nyckelord :Cloud computing; Molntjänster; Säkerhetsutmaningar; Informationssäkerhet; Datakontroll; Mjukvaruutveckling; Mjukvarudistribution; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Cloud computing har drivit fram ett nytt paradigm för mjukvaruutveckling och -distribution. Nya teknologier används för att leverera infrastruktur och plattformar som tjänst, vilket innebär särskilda utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Can humans be patched? A short current state review.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Karan Luthra; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett växande problem bland organisationer. Ett stort antal säkerhetsöverträdelser innefattar vårdslöshet bland anställda eftersom den mänskliga uppförande anses vara den viktigaste faktorn för informationssäkerhet. Därför är det avgörande för organisationer att utveckla en informationssäkerhetskultur. LÄS MER

 5. 5. Open Waters - Digital Twins With use of Open Data and Shared Design for Swedish Water Treatment Plants

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Michael Nyirenda; [2020]
  Nyckelord :Water treatment; Digital twin; open data; Industry 4.0; decision support system; Vattenrening; digitala tvillingar; öppen data; industri 4.0; beslutsunderlagssystem;

  Sammanfattning : Digital twins (DTs) are digital copies of a physical system that incorporates the system environment, interactions, etc. to mirror the system accurately in real time. As effective decision support systems (DSS) in complex multivariate situations, DTs could be the next step in the digitalization of water management. LÄS MER