Sökning: "informationssäkerhet"

Visar resultat 11 - 15 av 215 uppsatser innehållade ordet informationssäkerhet.

 1. 11. Som ett öppet vykort? : En fallstudie av hantering och bevarande av e-post ur ett informationssäkerhet- och informationskulturperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jenny Silander; [2019]
  Nyckelord :E-mail; Information security; Information culture; E-government; Archivists; Registrars; The General Data Protection Regulation GDPR ; E-post; informationssäkerhet; informationskultur; e-förvaltning; arkivarier; registratorer; dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : This thesis is based on a case study of two Swedish municipalities. I have studied which strategies archivists and registrars use for managing and preserving e-mail within these organizations. The study constitutes a comparison between a municipality that has introduced a e-archive and one that has not done so. LÄS MER

 2. 12. Småföretags arbetssätt med informationssäkerhet : En kvalitativ studie av utvalda företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Emilsson; [2019]
  Nyckelord :Information security; small business; IT; administrative security; technical security; Informationssäkerhet; småföretag; IT; administrativ säkerhet; teknisk säkerhet;

  Sammanfattning : Företag lagrar konstant mer information i systemen. I kombination med att mängden hot mot användandet av IT inom företagens verksamheter årligen ökar, höjs kraven på arbetet rörande informationssäkerhet. Risken att företag drabbas av IT-relaterade hot är lika sannolik oavsett storlek. LÄS MER

 3. 13. Vem vet var du är? : En kvalitativ studie om användares medvetenhet om säkerhetsrisker med platsdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Kajsa Johansson; Rebecka Wenkler; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; säkerhetsrisk; C.I.A-triangel; sociala medier; platsdelning;

  Sammanfattning : Platsdelning finns i många olika sociala medier idag och har blivit en populär funktion. Platsdelning kan vara väldigt användbart i olika situationer när det kommer till att lokalisera personer, men många är omedvetna om de säkerhetsrisker som kan komma till följd av platsdelning. LÄS MER

 4. 14. Tekniska skydd mot informationsläckage : Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Beata Syrén Martinsson; Erika Liljekvist; [2019]
  Nyckelord :Hybridmoln; Digital forensik; IT forensik; Informationssäkerhet; Informationssläckage;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. LÄS MER

 5. 15. Informationssäkerhet i kommunala förvaltningar : kultur, medvetenhet och ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Anton Holmström; Anton Barsk; [2019]
  Nyckelord :informations security; security awareness; organisational culture; municipal administrations; security policy; social learning theory; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; organisationskultur; kommunala förvaltningar; säkerhetspolicys; socialinlärningsteori;

  Sammanfattning : Information hanteras, lagras och används av alla typer av verksamheter i sambandmed digitaliseringens framfart. Information är en drivande resurs för verksamhetersom en viktig biståndsdel i affärsprocesser och därför finns ett behov att skydda den. LÄS MER