Sökning: "informationssäkerhet"

Visar resultat 16 - 20 av 215 uppsatser innehållade ordet informationssäkerhet.

 1. 16. Auktorisering i system för digitalt bevarande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Olivia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Authorization; Security Policy; Access Control; Information system; Digital preservation system; Auktorisering; Säkerhetspolicy; Åtkomstkontroll; Informationssystem; System för digitalt bevarande;

  Sammanfattning : The purpose is to investigate, analyze and clarify the relationship between authorization and security policy for digital preservation system. Information security comes into focus when digital preservation systems are discussed. LÄS MER

 2. 17. Utmaningar i säkerhetsvärlden : En uppsats om informationssäkerhet i organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tony Schlyter; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett område som står i fokus i daglig media och sannolikt kommer få allt större uppmärksamhet framåt. Den här uppsatsen ämnar belysa de utmaningar som organisationer upplever i förhållande till informationssäkerhet och de olika ramverk eller standarder som de behöver följa i sitt informationssäkerhetsprogram. LÄS MER

 3. 18. Informationssäkerhet : Interna och externa hot i mindre företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Petersson; [2019]
  Nyckelord :Information security; internal threats; small businesses; Informationssäkerhet; interna hot; externa hot; mindre företag;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är en viktig aspekt i dagens samhälle då information i alla former är väsentligt för företag att förvalta och använda för att driva verksamheten vidare. Inom informationssäkerhet existerar det interna och externa hot. LÄS MER

 4. 19. Evaluating Compromising Emanations in Touchscreens

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Joakim Lidstedt; [2019]
  Nyckelord :Compromising emanations; Tempest; Touchscreen; Van Eck phreaking; Conducted emanations; Radiated emanations; Information Security; IT Security; Röjande signaler; Pekskärm; Informationssäkerhet; IT-Säkerhet;

  Sammanfattning : In a short time touchscreens has become one of the most used methods for input to smartphones and other machines such as cash registers, card terminals and ATMs. While the technology change was quick it introduces the possibility of new security holes. Compromising emanations is a possible security hole in almost all electronic equipment. LÄS MER

 5. 20. Cybersäkerhet – mer än bara en teknisk fråga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Ericsson; Olivia Grönman; [2019]
  Nyckelord :Cybersäkerhet; informationssäkerhet; microfoundations; roller; rutiner; regler;

  Sammanfattning : Cybersäkerhetsrisker är idag ett högaktuellt ämne som fortsätter växa i betydelse. Svaret på problemet handlar dock om mer än bara tekniska lösningar. Snarare bör fokus läggas på människorna inom organisationen genom att förhindra att de exponerar svagheter i organisationens säkerhetssystem. LÄS MER