Sökning: "informationssäkerhet"

Visar resultat 21 - 25 av 215 uppsatser innehållade ordet informationssäkerhet.

 1. 21. Användarinvolvering för ökad medvetenhet : En studie om policyutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Simon Andersson; Andreas Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Policy; policy development; integrity; user involvement; information security; self-efficacy; organisational culture; Policy; policyutveckling; personling integritet; användarmedverkan; informationssäkerhet; upplevd självförmåga; organisationskultur;

  Sammanfattning : Many organisations experience the new general data protection regulation (GDPR) as difficult to understand and are unsure as to how they should formulate and communicate a policy that is complied by the organisation's employees. ePrivacy is a separate regulation that works as a compliment to GDPR and makes the regulation even more complex. LÄS MER

 2. 22. Vägen till säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Augusta Manninger; Johanna Wickberg; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; compliance; motivation; medvetenhet; mänskliga faktorn; Business and Economics;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen blir informationssäkerhet ett växande hot. De flesta organisationer arbetar fram säkerhetspolicys för att reglera arbetet. Ett av problemen som organisationer ofta stöter på är att de anställda inte följer de uppsatta riktlinjerna. LÄS MER

 3. 23. Bedömande vid informationssäkerhetsklassificering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Marklund; Tomas Hedström; [2019]
  Nyckelord :användarperspektiv; säkerhetsskyddsanalys; säkerhetsskyddslagen; informationssamhället; digitaliseringen; bedömande; informationssäkerhet; informationssäkerhetsklassificering; konsekvent; klassificering; komplext; kontext; beslutsstödsgrupper; 4k; kommunikation; makt; inflytande; mångfald;

  Sammanfattning : Utvecklingen i informationssamhället påverkar i allt större grad Försvarsmaktens verksamhetsprocesser. Det innebär att kraven och förutsättningarna för säkerhetsskydd av IT-system och därmed informationssäkerhetsklassning av handlingar och uppgifter förändras. LÄS MER

 4. 24. Secure Automotive Ethernet : Balancing Security and Safety in Time Sensitive Systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Lang; [2019]
  Nyckelord :Automotive Ethernet; Information Security; Integrity; Time Sensitive Systems; Automotive Ethernet; Informationssäkerhet; Integritet; tidskänsliga system;

  Sammanfattning : Background.As a result of the digital era, vehicles are being digitalised in arapid pace. Autonomous vehicles and powerful infotainment systems are justparts of what is evolving within the vehicles. These systems require more in-formation to be transferred within the vehicle networks. LÄS MER

 5. 25. Informationsäkerhet vid användning av SaaS : En studie om vilka aspekter som påverkar om informationsäkerheten höjs vid användning av Saas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Petter Åman; [2019]
  Nyckelord :Information System Security; SAAS; Cloud; Informationsäkerhet; SAAS; Molntjänster;

  Sammanfattning : I den tidiga IT-historien utgick data från att endast kunna angripas genom att befinna sig på fysisk plats för att kunna genomföra ett intrång och tillförskaffa sig data eller information. I äldre actionfilmer syns ofta någon rysk eller amerikansk spion som överför data från en fysisk dator till en lika fysisk disk. LÄS MER