Sökning: "informationssäkerhet"

Visar resultat 6 - 10 av 215 uppsatser innehållade ordet informationssäkerhet.

 1. 6. Avskräckning i cyberdomänen? : en studie av svensk strategi

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Enoksson; [2019]
  Nyckelord :Strategi; avskräckning; cyber; cybersäkerhet; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : There are frequent reports of cyber intrusions in everyday media. Attacks in the cyber domain have become commonplace and even USA with the world’s largest military falls short in deterring all hostile actors from conducting actions such as espionage and theft in the cyber domain. LÄS MER

 2. 7. Efterlevnad av den enskildes rättigheter enligt Dataskyddsförordningen GDPR : En fallstudie om hur en organisation har påverkats av den enskildes rättigheter, samt vilka åtgärder som vidtas för efterlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :GDPR; The General Data Protection Regulation; information security; the rights of the individual; municipality; GDPR; Dataskyddsförordningen; informationssäkerhet; den enskildes rättigheter; kommun;

  Sammanfattning : Dataskyddsförordningen (GDPR) blev den 25e maj 2018 obligatorisk att följa för alla organisationer inom Europa som samlar in och behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte Personuppgiftslagen som tidigare varit den lag som inom Sverige reglerat hur organisationer får behandla personuppgifter. LÄS MER

 3. 8. GDPR:s påverkan på IT-konsultmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Theo Trotzig; Anas Sultan; [2019]
  Nyckelord :GDPR; integritet; privacy; privacy by design; IT-konsult; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna uppsatsens syfte är att studera hur införandet av GDPR påverkat IT-konsulter, även utmaningar som bör iakttas vid utveckling och implementering av IT-system. Utförandet av studien har framställts med hjälp av akademisk litteratur för att skapa en förståelse för pri-vacy by design, samt för kraven GDPR sätter. LÄS MER

 4. 9. Informationssäkerhet inom ramen av GDPR : Utmaningar för personer som arbetar med känsliga personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Helene Wong; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Säkerhetsföretags arbete för ökad säkerhetsmedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Schmid; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Säkerhetsmedvetenhet;

  Sammanfattning : Historiskt har mycket fokus lagt på tekniska åtgärder för att hålla information säkert. Idag finns mycket forskning som tyder på att det är människan som är den svagaste länken i säkerhetskedjan och anställdas säkerhetsmedvetenhet därför är av stor vikt för att hålla organisationers information säker. LÄS MER