Sökning: "informationssäkerhetsrisker"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet informationssäkerhetsrisker.

 1. 1. Informationssäkerhetsrisker inom Software as a Service användaravtal : Kategoriserar slutanvändares förståelse för användaravtal och dess informationssäkerhetsrisker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linnea Lindgren; Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :SaaS; informationssäkerhetsrisker; användaravtal; SLA; moln; digitala rättigheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt användaravtal inom Software as a Service tjänster. Målet var att skapa en bild om användares förståelse och riskmedvetenhet av användaravtal samt leverantörers skyldigheter ur en användarsynpunkt. LÄS MER

 2. 2. En Säker Digital Resa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Oskar Ovrin; Rickard Stensved; Fredrik Sundström; [2020]
  Nyckelord :informationssäkerhet; digital transformation; Technology Threat Avoidance Theory; säkerhetsutmaningar; informationssäkerhet process; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer genomför digitala transformationer för att kunna effektivisera och för-bättra interna affärsprocesser. Denna studie fokuserar på hur komponenter från CIA-triaden och den mänskliga faktorn påverkar informationssäkerhet och varför dessa är viktiga att ta i beaktning vid genomförandet av digital förändring. LÄS MER

 3. 3. Informationssäkerhetsrisker och organisatoriska sanktioner vid användandet av privata smarta enheter i Försvarsmakten : En studie om användning av privata smarta enheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tobias Persson; Emil Andersson; [2020]
  Nyckelord :Smart devices; Operations security; Information security; Information security awareness; General Deterrence Theory; Protection Motivation Theory; Swedish Armed Forces.; Smarta enheter; Verksamhetssäkerhet; Informationssäkerhet; Information security awareness; General Deterrence Theory; Protection Motivation Theory; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker intentionen att använda smarta enheter i tjänst hos personal i Försvarsmakten, som är en organisation med högt behov av verksamhetssäkerhet. Verksamhetens säkerhet är direkt beroende av hur personal inom verksamheten agerar utifrån ett säkerhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på effektivitet och teknologiska risker inom revisionsbranschen : En kvalitativ studie om effektivitet och digitala risker ur ett revisionsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Efraimsson; Ebba Karlqvist; [2019]
  Nyckelord :Auditing; Digitalization; Efficiency; Technological risks; Information security risks; Auditing industry; Revision; Digitalisering; Effektivitet; Teknologiska risker; Informationssäkerhetsrisker; Revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa att digitalisering inte bara medför effektivare arbete, utan även att risker inom teknologi och informationssäkerhet uppkommit i revisionsbranschen till följd av en allt mer digitaliserad arbetsprocess. Studiens forskningsfråga lyder “Hur påverkas effektiviteten och vilka teknologiska risker har uppstått inom revisionsbranschen till följd av en allt mer digitaliserad arbetsprocess?”. LÄS MER