Sökning: "informationssystem fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden informationssystem fördelar.

 1. 1. Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Johansson; Isagel Josefsson; Michaela Larsson; Klara Stenholm; [2021]
  Nyckelord :ruttplanering; informationsflöde; Transport Value Stream Map; standardisering;

  Sammanfattning : Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. LÄS MER

 2. 2. Excellenta perspektiv på webbtillgänglighet : En fallstudie om vad som krävs för att införa tillgänglighet på webben.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Victor Byhlin; [2020]
  Nyckelord :web accessibility; the web accessibility directive; web development; accessibility; XLENT; webbtillgänglighet; webbtillgänglighetsdirektivet; webbutveckling; tillgänglighet; XLENT;

  Sammanfattning : I takt med införandet av webbtillgänglighetsdirektivet har fenomenet webb­tillgänglighet aktualiserats. Begreppet tillgänglighet används inom webbutveckling för att be­skriva i vilken mån en produkt, en service eller en miljö är användbar och navigerbar för per­soner med särskilda behov eller funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Anläggningsbolag och anammande av ny teknologi från ett TOE-perspektiv : – En kvalitativ fallstudie av hur anläggningsverksamheter anammar ett digitalt verktyg

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitaliseringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Informationssystem och digitaliseringLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emanuel Hedberg; Carl Ottinger; [2020]
  Nyckelord :construction industry; technology-organization-environment framework; digital tools; ICT.; anläggningsbranschen; technology-organization-environment framework; digitala verktyg; ICT;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som bland annat bygger ut bredband. I Sverige, såväl som inom EU, har omfattande mål satts för bredbandsutbyggnad inom de närmsta åren. LÄS MER

 4. 4. Säkrare kommunikation genom digitalisering inom hälso- och sjukvård : Undersökning av hur ett IT-system med säker meddelandehantering ger verksamhetsnytta för hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Målström; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsnytta; implementering; digitalisering; SecureMailbox; e-hälsa; informationssystem; säker digital kommunikation; introduktion; IKT;

  Sammanfattning : När ett nytt IT-system ska införas i en verksamhet är det viktigt att involvera deltagare som arbetar inom verksamheten. Deltagarna anses bidra under utvecklingsprocessen av IT-systemet genom åsikter och rekommendationer. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering- En studie i hur en digitaliseringspolicy färdas samt hur den tolkas och översätts i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Marcus Heidlund; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; digital transformation; från policy till praktik; idealtyper; kritiska studier; offentlig sektor; policy enactment; vard och omsorg; välfärd.;

  Sammanfattning : Anledningar till att digitalisera en verksamhet eller organisation är många. Barcevičius et al., (2019) har visat i att det inom offentlig sektor handlar om att motivera digitalisering genom bland annat kostnadsbesparingar, kostnadseffektiviseringar och effektiva tjänsteleveranser. LÄS MER