Sökning: "informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 1089 uppsatser innehållade ordet informationssystem.

 1. 1. Testning av informationsinfrastrukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Ashot Khalatyan; Ari Kemppi Latif; [2019]
  Nyckelord :Information infrastructure; e-infrastructure; testing; test environment; integration testing; Informationsinfrastrukturer; e-infrastruktur; testning; testmiljö; integrationstestning;

  Sammanfattning : Informationsinfrastrukturer (II) är ett ständigt evolverande system som binder samman flera olika informationssystem till en fungerande helhet. Vi har undersökt SSBTEK som är en II som binder samman olika myndigheters informationssystem. LÄS MER

 2. 2. 3D karta : visualisering av logistikdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Albin Sjölund; [2019]
  Nyckelord :3D; map; logistics; visualisation; 3D; karta; logistik; visualisering;

  Sammanfattning : Data can be presented in many different ways depending on the type of data and the purpose of the presentation. Sogeti has customers with logistic data that they want to use to show their customers and visitors in their office what they are working with. LÄS MER

 3. 3. Context-Based Authentication and Lightweight Group Key Establishment Protocol for IoT Devices

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nico Ferrari; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Context-based authentication; Fuzzy commitment scheme; Cryptographic key establishment; Lightweight cryptography; Contiki; One-way accumulators;

  Sammanfattning : The concept of the Internet of Things is driven by advancements of the Internet with the interconnection of heterogeneous smart objects using different networking and communication technologies. With the rapidly increasing number of interconnected devices present in the life of a person, providing authentication and secure communication between them is considered a key challenge. LÄS MER

 4. 4. Lean´s påverkan på arbetsmiljön : En kvalitativ studie över effekterna på arbetsmiljö och hälsa vid införande av Lean

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :August Carlsson; Marcus Åqvist; [2019]
  Nyckelord :Lean; JIT; Muda; Implementation; Improvment; Physical Work Environment; Psychosocial Work Environment; Lean; JIT; Muda; Implementering; Förbättringsarbeten; Fysisk Arbetsmiljö; Psykosocial Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : There are many organizations that choose to introduce Lean production in their operations, as these are the concepts that have made the greatest progress in terms of efficiency programs. Since Lean focuses on maximizing customer benefit and minimizing waste of resources in an organisation's business processes, it is often forgotten that the introduction also affects the staff. LÄS MER

 5. 5. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER