Sökning: "informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 1226 uppsatser innehållade ordet informationssystem.

 1. 1. Möjligheter och hinder för att kunna ge mödra- och nyföddhetsvård av god kvalitet i Ibanda hälsozon i Demokratiska Republiken Kongo.

  Magister-uppsats,

  Författare :Hildur Abenius Hilmarsdóttir; [2020-01-30]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; Mödrahälsa; Nyföddhetshälsa; Mödradödlighet; Nyföddhetsdödlighet; Demokratiska Republiken Kongo; Ibanda Hälsozon;

  Sammanfattning : Background: The Democratic Republic of Congo (DRC) has one of the highest maternal andnewborn mortality in the world. Although the availability of care has increased, the quality ofcare is still low. LÄS MER

 2. 2. Ljudklassificering med Tensorflow och IOT-enheter : En teknisk studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :David Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Unix; Raspberry Pi; IOT; Raspbian; Tensorflow; Keras; Machine Learning; Deep learning; Librosa; Python; Convolution neural network; MFCC; STFT; PyAudio.; Unix; Raspberry Pi; IOT; Raspbian; Tensorflow; Keras; Machine Learning; Deep learning; Librosa; Python; Convolution neural network; MFCC; STFT; PyAudio.;

  Sammanfattning : Artificial Inteligens and machine learning has started to get established as reco- gnizable terms to the general masses in their daily lives. Applications such as voice recognicion and image recognicion are used widely in mobile phones and autonomous systems such as self-drivning cars. LÄS MER

 3. 3. Aktiv felhantering av loggdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Mattias Åhlander; [2020]
  Nyckelord :Message queue; log files; RabbitMQ; MongoDB; Python; Meddelandekö; loggfiler; RabbitMQ; MongoDB; Python;

  Sammanfattning : The main goal of this project has been to investigate how a message queue can be used to handle error codes in log files more actively. The project has followed the Design Science Research Methodology for development and implementation of the solution. A model of the transaction system was developed and emulated in newly developed applications. LÄS MER

 4. 4. Weakness Identification of Excess Inventory Based on Business Process Models : A Case Study with Business Process Modelling and Weakness Identification

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Hongyu He; [2020]
  Nyckelord :Business Process; Business Process Modelling; Business Process Models; Weakness Identification; Excess Inventory;

  Sammanfattning : With development and impact of ICT, the method of work in many organizations has been becoming more collaborative and communicative, under which a number of organizations start to take corresponding strategies to achieve business goals and create more values. Managing Business Process is an effective and efficient way to improve productivity and performance of business activities from an organizational level. LÄS MER

 5. 5. Excellenta perspektiv på webbtillgänglighet : En fallstudie om vad som krävs för att införa tillgänglighet på webben.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Victor Byhlin; [2020]
  Nyckelord :web accessibility; the web accessibility directive; web development; accessibility; XLENT; webbtillgänglighet; webbtillgänglighetsdirektivet; webbutveckling; tillgänglighet; XLENT;

  Sammanfattning : I takt med införandet av webbtillgänglighetsdirektivet har fenomenet webb­tillgänglighet aktualiserats. Begreppet tillgänglighet används inom webbutveckling för att be­skriva i vilken mån en produkt, en service eller en miljö är användbar och navigerbar för per­soner med särskilda behov eller funktionsnedsättningar. LÄS MER