Sökning: "informationsteknik i sjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden informationsteknik i sjukvården.

 1. 1. Faktorer som påverkar omvårdnaden i mötet med kvinnan som utsätts för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Victoria Armbäck; Sara Boysen; [2019-06-28]
  Nyckelord :våld i nära relation; identifiering; omvårdnad; sjuksköterskans perspektiv;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem som leder till att kvinnor runt om i världen söker sig till hälso- och sjukvården för hjälp. En tredjedel av världens kvinnor har någon gång blivit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld. LÄS MER

 2. 2. Introducing the home delivery of prescription medicine in Sweden : An analysis of private pharmacies and their supply chains

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC)Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Matthew Evans; Daniel Gruber; [2014]
  Nyckelord :Pharmaceutical Supply Chain; Supply Chain; Pharmacies; Swedish; Sweden; Apotek; Pharmaceutical Logistics; Transport; Hälso; Logistik; Apotek; Apoteket; Sverige; Svensk Apoteket;

  Sammanfattning : Logistics and Supply Chain Management has become a vital component in every industry in the globalised world. It is a key strategic tool for companies to deliver services and resources to stakeholders and a source of competitive advantage, consequently any failures to optimise or develop a supply chain can lead to a loss of customers, revenue and market share. LÄS MER

 3. 3. Hur kan informationsteknik stödja patienter under rehabilitering?

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Johansson; Sueko Yamanishi Abrahamsson; [2013-09-20]
  Nyckelord :Rehabilitering; Rehabiliteringsplan; Mobilapplikations design; Tidwell; Norman;

  Sammanfattning : Sjukvården ligger långt efter samhället i övrigt när det kommer till att bedriva IT- investeringar. Men även inom sjukvården är det en ojämn spridning av hur resurserna fördelas. Rehabilitering är ett av de områden där det inte har genomförts några stora projekt. LÄS MER

 4. 4. Sjukvården tur och retur - effektivisering av Västra Götalandsregionens sjukresor genom ökad samordning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Lindblad; Mattias Isaksson; [2012-07-02]
  Nyckelord :icke-akuta sjukresor; sjukreselinje; samordning; mobilitet; färdmedelsval;

  Sammanfattning : Att det finns ändamålsenliga transportlösningar för resor till och från sjukvården är av största vikt för att skapa tillgänglighet till rätt vård, i rätt tid och på lika villkor. Ökad centralisering av sjukvård och en allt äldre befolkning medför att transportbehovet ökar. LÄS MER

 5. 5. Den förändrade sjukvården - hur påverkas kompetensförsörjningsarbetet?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Braatz; Carol Lundqvist; [2011]
  Nyckelord :kompetens; kompetensförsörjning; kompetensförsörjningsarbete; organisationsstruktur; legitimitet; begränsad rationalitet; anpassning;

  Sammanfattning : Under de senaste 20 åren har det svenska sjukvårdssystemet förändrats i en riktning som alltmer liknar det privata näringslivet med möjlighet för olika aktörer att sluta avtal med de offentliga huvudmännen och en mer konkurrensutsatt marknad. Även kompetenskraven bland sjuksköterskorna har förändrats som ett resultat av högskolereformer och leder till att sjukvården går mot en än mer kunskapsintensiv produktion än tidigare. LÄS MER