Sökning: "informationsteknik som hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden informationsteknik som hjälpmedel.

 1. 1. Detection and localization of illicit wire less communication in an exam room through passive signal reconnaissance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Martin Johansson; Hussein Joudah; Emil Holmberg; Ömer Simsek; [2021-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mer och mer går examination på våra universitet mot tentamen med hjälp av digitalahjälpmedel. Med detta kommer utmaningar om att vidhålla tentamenssäkerhetenoch att säkerställa rättvis examinering för alla studenter. LÄS MER

 2. 2. Subventure - Ett samarbetsspel med en gemensam spelplan sträckt över fyra intilliggande surfplattor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :LINNEA ELMAN; JOHN GIDSKEHAUG; ALICE GUNNARSSON; ERIK LUNDIN; MAGNUS WAMBY; [2020-10-29]
  Nyckelord :iPad; Four-in-One; interaktionsdesign; spelutveckling; samarbete; samarbetsspel; mobilbubbla;

  Sammanfattning : I takt med den ökande digitaliseringen i Sverige ökar antalet digitala läromedel i skolmiljön. Dettaleder till att barn växer upp med nya tekniska hjälpmedel i skolan och på fritiden. Tekniska hjälpmedelhar således blivit den nya generationens leksaker. LÄS MER

 3. 3. Erektil dysfunktion efter prostatektomi – medelålders mäns upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tobias Andersson; Malin Steinhof; [2019-06-28]
  Nyckelord :Prostatektomi; erektil dysfunktion; prostatacancer; sexualitet; självuppfattning; upplevelser; maskulinitet och medelålders män 45–65 år;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i hela världen och sjukdomen förväntas öka i Sverige. Ett kirurgiskt behandlingsalternativ är prostatektomi då hela prostatakörteln avlägsnas. En vanlig komplikation av prostatektomi som kan uppstå postoperativt är erektil dysfunktion. LÄS MER

 4. 4. Primärprevention av diabetes typ 2 - Sjuksköterskans roll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rebecka Andersson; Caroline Burn; [2019-06-27]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; primärprevention; nedsatt glukostolerans; prediabetes;

  Sammanfattning : Prevalensen för diabetes typ 2 ökar globalt. Det är viktigt att individer i riskzonen för diabetes typ 2 identifieras och ges vård i tid för att minska risken för insjuknande. Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan arbeta primärpreventivt för att förebygga diabetes typ 2 hos individer i riskzonen. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsverktyg och dess påverkan på den interna kommunikationen inom en organisation : Ett förbättringsarbete på Briab - Brand & Riskingenjörerna AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Beatrice Yxhammar; [2019]
  Nyckelord :communication-tools; information technology; internal communication; improvement; total quality management; förbättringsarbete; kommunikationsverktyg; informationsteknik; internkommunikation; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Globaliseringens och digitaliseringens framväxt har givit upphov till att människor har fått större tillgång till information. I syfte att underlätta hanteringen av massinformation kan bland annat tekniska hjälpmedel användas. LÄS MER