Sökning: "informationsutbytesavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet informationsutbytesavtal.

 1. 1. Informationsutbytesavtal med USA : Är FATCA förenligt med svensk rätt och EU-rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Jisander; [2015]
  Nyckelord :fatca;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utflyttningsbeskattning i förhållande till EU-rätten – särskilt om fast driftställe och kravet på obegränsad skattskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Sander; [2014]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; uttagsbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds de svenska utflyttningsbeskattningsreglernas förenlighet med etableringsfriheten som följer av EU-rätten. De svenska utflyttnings-beskattningsreglerna återfinns i 22 kap. 5 § IL som en del av uttagsbeskattningsreglerna. LÄS MER

 3. 3. Sveriges möjligheter till informationsutbyte : Utvecklingen på området samt avtalen med Schweiz och Liechtenstein

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping

  Författare :Julia Frick; [2011]
  Nyckelord :Informationsutbyte; informationsutbytesavtal; skatteavtal; OECD; Schweiz; Liechtenstein;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sveriges informationsutbytesavtal med Monaco och Liechtenstein : Leder avtalen till ökad insyn och effektivt informationsutbyte?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Julia Sander; [2011]
  Nyckelord :informationsutbytesavtal; skadlig skattekonkurrens; internationell skatterätt; OECD;

  Sammanfattning : This thesis concerns agreements for the exchange of information relating to tax matters between Sweden and the previous tax havens Monaco and Liechtenstein. Monaco does not apply any tax on income or capital for individuals and Liechtenstein has strict bank secrecy, both aspects are supposed to be counteracted by similar agreements. LÄS MER

 5. 5. Informationsutbyte i skatteärenden mellan Sverige och skatteparadis

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Fikret Zahirovic; [2010]
  Nyckelord :Skatteparadis;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur Sverige kan få del av information från skatteparadis om subjekt som är skattskyldiga i Sverige. Mer specifikt behandlas i uppsatsen hur Sverige med hjälp av OECD:s modell för informationsutbyte utformar informationsutbytesavtal med skatteparadis. LÄS MER