Sökning: "informativ och underhållande reklam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden informativ och underhållande reklam.

 1. 1. Viljan att närma sig framtida reklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schultz; David Elofsson; Oskar Åkerstrand; [2018]
  Nyckelord :Reklamkapital; viljan att närma sig reklam; reklaminställning; informativ och underhållande reklam; Generation Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Viljan att närma sig Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp. Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand, Handledare: Jens Hultman Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser. LÄS MER

 2. 2. "Äkta" reklam du ej kan ignorera : En studie av hur lyssnare upplever sig påverkas av native advertising som reklamformat  i podcasts

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Cornelia Persson; Sabina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Podcast; Consumers; Advertising; Native Advertising; Information Value; Credibility; Podcast; Konsumenter; Reklam; Native Advertising; Informationsvärde; Trovärdighet;

  Sammanfattning : Marknadsföring genomgår en kontinuerlig utvecklingsfas i samma takt som samhället rör sig framåt. Det uppkommer därför ständigt nya former av reklam att analysera och förstå. Native advertising är ett reklamformat som de flesta medier idag använder sig av och podcasts är ett av medierna som anammat detta. LÄS MER