Sökning: "informativ rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden informativ rättvisa.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Motivation som mediator? Sambandet mellan Informativ Rättvisa, Motivation och Prestation hos Gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi

  Författare :Matilda Jarl; Amanda Hayward; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av informativ rättvisa i individuell lönesättning : - betydelsen av kommunikation och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Frida Svensson; Linn Engvall; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuell lönesättning blir alltmer förekommande på den svenska arbetsmarknaden och kan innebära fördelar för både medarbetare och organisationer. För att dessa fördelar ska erhållas har upplevelse av rättvisa visats vara en viktig aspekt. LÄS MER

 4. 4. Relationen : en väg till motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sandra Grehn; Carolina Bard; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka sambandet mellan rättvisa och motivation bland skolelever, då det tidigare saknats specifik forskning inom området. Enkäter delades ut till högstadieelever för att mäta deras upplevelse av distributiv, procedural, informativ respektive interpersonell rättvisa i relationen till läraren samt deras motivation i skolarbetet. LÄS MER

 5. 5. Lönsamma samband : En studie av rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Moa Wictorén; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuell lönesättning är ett komplext fenomen. Det finns vetenskapligt stöd för att rättvisa är en förutsättning individuell lönesättning som fungerande styrmedel (Simons & Robertsson, 2003), samt att rättvisa individuella löner har en positiv betydelse för motivation och prestation (t ex Folger & Konovsky, 1989). LÄS MER