Sökning: "informativ uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden informativ uppsats.

 1. 1. Danska guldåldrar : Iscensättningar av en konstepok på Nationalmuseum 1964 och 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Staffan Redin; [2019]
  Nyckelord :Exhibition design; Exhibition scenography; Danish Golden Age; Colour-mood; Utställningsdesign; Utställningsscenografi; Dansk guldålder; Nationalmuseum; Färg-stämning;

  Sammanfattning : Danish Golden Age was the title of two exhibitions at Nationalmuseum in Stockholm 1964 and 2019, that exhibited art from the early 19thcentury Denmark. To a large extent the same artworks were included in both exhibitions, but their display and the general presentation were in many respects different. LÄS MER

 2. 2. Words travel fast : A field study of communication in Ethiopia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Louise Fransson; [2019]
  Nyckelord :Ethiopia; Word of Mouth; Trust; Internet Access; Fake News; Filter Bubbles;

  Sammanfattning : The scarce internet access in Ethiopia puts heavy weight on traditional media and people to spread news and information. By testing if the marketing strategy Word of Mouth is applicable on informative content, rather than just brands and products, this thesis explore the motivation to spread news as well as how it is received by a non-internet using group. LÄS MER

 3. 3. Viljan att närma sig framtida reklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schultz; David Elofsson; Oskar Åkerstrand; [2018]
  Nyckelord :Reklamkapital; viljan att närma sig reklam; reklaminställning; informativ och underhållande reklam; Generation Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Viljan att närma sig Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp. Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand, Handledare: Jens Hultman Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser. LÄS MER

 4. 4. Flyktingsituationen ur tre perspektiv : En kvalitativ studie om nyhetsrapporteringen i Sverige, Frankrike och Turkiet under flyktingsituationen 2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Helin Pakdemir; Viola Fakhari; [2017]
  Nyckelord :Diskursanalys; flyktingsituation; nyhetsfaktor; nyhetsvärdering; Syrien; flyktingkris;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar en kvalitativ kritisk textanalys av nyhetsrapporteringen i Sverige, Frankrike och Turkiet kring flyktingsituationen år 2015 med fokus på ländernas största dagstidningar: Dagens Nyheter, Le Monde och Hürriyet. Studiens material bygger på sammanlagt tolv artiklar, fyra från varje dagstidning, hämtat från DN, Le Monde och Hürriyet som är publicerade under november månad år 2015 – tidsperioden då ämnet var högst aktuellt. LÄS MER

 5. 5. “Sense the band, Feel the artist” : En studie om differentiering av artister online med hjälp av sensory branding

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Angeliqa Biro; Maria Pettersson; Sanna Wettergren; [2015]
  Nyckelord :Sensory branding; Branding; Digital marknadsföring; Do-it-yourself artist; Image; Artist som varumärke; Varumärke;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsens syfte är att genom en analys av dagens digitala marknadsföring av artister i Sverige få fram olika strategier som kan leda till differentiering online, samt få vidare förståelse om hur artister aktivt kan arbeta med strategierna online för att förstärka helhetsupplevelsen av varumärket och hur fansen upplever det digitala arbetet. Metod Denna uppsats är genomförd utifrån en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod och har en abduktiv ansats. LÄS MER