Sökning: "informell vårdare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden informell vårdare.

 1. 1. Att leva ensam med en demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Isabell Ohtonen; Sanna Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Experience; literature review; home; Maslow’s theory of motivation; without a relative; Upplevelse; litteraturöversikt; hemmet; Maslows motivationsteori; utan anhörig;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Idag lever ca 158 000 personer med en demenssjukdom i Sverige och antalet ökar varje år. 92 000 av dessa bor hemma och enligt tidigare forskning bor 35 000 ensamma. Forskning visar att informellt stöd är viktigt för personen med en demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Att beskriva upplevelser hos närstående till person med demens i tidig ålder (före 65 år) : En kvalitativ litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Christer Norman; Peter Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Demens Före 65 års ålder;

  Sammanfattning : Att beskriva upplevelser hos närstående till person med demens i tidig ålder (före 65 år ) En litteraturstudie. Christer Norman och Peter Forsberg Bakgrund: Demens i tidig ålder (Early Onset Dementia) är en sjukdom som inte uppmärksammats så mycket varken i forskningen eller i samhället till skillnad från den mer vanligt förekommande åldersdemensen. LÄS MER

 3. 3. Informella vårdare: en viktig resurs i samhället. : En litteraturstudie om upplevelsen av att vara informell vårdare till en närstående med demenssjukdom.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elin Hörnberg; Elin Sandén; [2015]
  Nyckelord :demens; vårdgivare; upplevelse; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: När någon i familjen drabbas av en demenssjukdom berörs intebara personen själv utan även familj och vänner. Det är vanligt att personersom fått diagnosen bor hemma under de första åren. Detta är möjligt tackvare de informella vårdarna. LÄS MER

 4. 4. Perioperativ överrapportering-En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Madelen Bratvoldsengen; Maria Nilsson; [2014-08-04]
  Nyckelord :Perioperative care; perioperative nursing; handoff handover;

  Sammanfattning : Background: A patient undergoing surgery will meet many caregivers in different settings pre-, intra- and postoperative in the surgical pathway. Lack of communication is a common digression and the handoff is such an occasion. The purpose is to describe current knowledge about the patients´ right to safe care perioperative. LÄS MER

 5. 5. Min familj är drabbad av sjukdom : En litteraturöversikt om anhörigas upplevelse av att vårda en sjuk familjemedlem i hemmet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Englund; Ida Norin; [2014]
  Nyckelord :informal caregivers; relatives; experience; home nursing; informell vårdare; anhöriga; upplevelse; hemvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:   Allt fler människor vårdas i sina hem och det anses ofta vara en betydelsefull plats för både sjuka och anhöriga. När sjukdom drabbar en person spelar de anhöriga en viktig roll. De får ta ett stort ansvar gentemot den sjuke och för vården i hemmet. LÄS MER