Sökning: "informella utsädessystem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden informella utsädessystem.

  1. 1. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Clara Gustafsson; [2022]
    Nyckelord :utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

    Sammanfattning : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. LÄS MER