Sökning: "informellt tvång"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden informellt tvång.

 1. 1. Tvångsvårdade patienters upplevelse av formellt och informellt tvång

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Mia Källström; [2021]
  Nyckelord :Tvångsvård; informellt tvång; formellt tvång; autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tvångsvård och tvångsåtgärder är ett kontroversiellt ämne globalt. Formellt tvång i form av tvångsåtgärder är styrda av lagar och syftar till att patienter som lider av en allvarlig psykisk störning inte ska skada sig själva eller andra. LÄS MER

 2. 2. Det Frivilliga Tvånget : Ett sjuksköterskeperspektiv gällande informellt tvång inom vuxenpsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jafar Fathollahi; Urban Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informellt tvång är vanligt inom vuxenpsykiatrisk slutenvård. Tidigare forskning visar att detta område inte är tillräckligt utforskat utifrån sjuksköterskeperspektivet. Därav kan det vara av intresse för vårdvetenskapen att få ytterligare kunskap kring problematiken. LÄS MER

 3. 3. Mer omvårdnad och mindre tvång i psykiatrisk vård : En systematisk integrativ litteraturöversikt över patienters erfarenheter av informellt tvång i psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johan Olin; Christian Wicksell; [2019]
  Nyckelord :Informal coercion; Coercion; Autonomy; Paternalism; Person-centred care.; Informellt tvång; Tvång; Autonomi; Paternalism; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av informellt tvång riskerar begränsa patientens självbestämmande i   utformandet av sin vård. Trots detta vidmakthåller vårdpersonal användandet av informellt tvång på grund av dess effektivitet för patientens följsamhet till föreslagen behandling och för att upprätthålla en säker vårdmiljö. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av informellt tvång. : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Mazetti Birath; Jennie Wallfors; [2018]
  Nyckelord :Coercion; Informal coercion; Nurse´s experience; Psychiatry; Informellt tvång; Sjuksköterskors erfarenheter; Psykiatri; Tvångsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns i litteraturen inga självklara definitioner på vad en informell tvångsåtgärd är. En definition som nämns är en tvångsåtgärd som patienter får underkasta sig som inte är reglerad i lagstiftningen. LÄS MER

 5. 5. Framkommer det under rapportering att patienter utsätts för informellt tvång? : En observationsstudie inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Forsman; Agneta Semart; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER