Sökning: "informerande"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet informerande.

 1. 1. Hur skolsköterskor upplever sig kunna stödja elever med ADD

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Katarina Elvås; Maud Lagerquist; [2018]
  Nyckelord :ADD; neuropsychiatric; school nurse; student; support; ADD; elev; neuropsykiatrisk; skolsköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan och elevhälsan har ett grundläggande uppdrag i att främja och stödja elevers hälsa för att möjliggöra goda skolresultat. Elever med koncentrationssvårigheter utan hyperaktivitet kan vara svåra att upptäcka då eleven inte stör andra men har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Interaktiv hållbarhetsredovisning som instrument för intressentengagemang : En fallstudie av Luleå Energi AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Flinkfelt; Lisa Wasslén; [2018]
  Nyckelord :Traditionell hållbarhetsrapport; interaktiv hållbarhetsredovisning; engagemang; webbaserad interaktivitet; organisationens hemsida; dialog; delaktighet; primära intressenter; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Den interaktiva hållbarhetsredovisningen är en ny företeelse i Sverige. I den interaktiva rapporten används bilder, filmer och kortfattade texter för att illustrera organisationens arbete mot ett mer hållbart samhälle. LÄS MER

 3. 3. Att kombinera rosor med perenner och annueller : ett förslag till växtkomposition samt besöksinformation på Fredriksdal

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Bertils; [2018]
  Nyckelord :växtkomposition; rosenrabatter; annueller; perenner; moderna rosor; besöksvärde; Fredriksdal;

  Sammanfattning : Det finns inget som är rätt eller fel när det kommer till vad som uppfattas vackert. Då det är upp till åskådaren att själv bedöma detta är omdömet subjektiv. Däremot vill jag med detta arbetet visa på en del begrepp och riktlinjer kring vad som ligger till grunden till vad jag anser vara vacker växtkomposition. LÄS MER

 4. 4. Lösenordshantering vid svenska sjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Olivia Gisle; Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :hospital; password; following guidelines; password management; sjukhus; lösenord; efterlevnad av riktlinjer; lösenordshantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska sjukhus efter lever de riktlinjer som finns om lösenordshantering. För att ta reda på detta har riktlinjer och forskning samlats in om området som har jämförts med vårdpersonals svar om efterlevnad som skickats ut. LÄS MER

 5. 5. Bild som ett första intryck - Hur stiliserade bilder på framsidan av en broschyr kan utformas för att reflektera och förmedla budskapet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Melinda Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Stiliserad bild; lagidrott; estetik; färg; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Det tillkommer ständigt nya medlemmar till idrottsföreningar. Det finns idag en avsaknad av en tydlig information kring hur en svensk lagidrottsförening fungerar och det ökar behovet av en informativ broschyr. LÄS MER