Sökning: "infosoc-direktivet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet infosoc-direktivet.

 1. 1. Köp utan äganderätt? - En studie av den upphovsrättsliga konsumtionsprincipen och digitala filmverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martha Ingves; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Immaterialrätt; Upphovsrätt; IT-rätt; Konsumtionsprincipen; UsedSoft; Infosoc; Filmdistribution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Filmdistributionen befinner sig i en ny digital verklighet. Den snabba tekniska utveckling som har ägt rum de senaste decennierna har inneburit stora utmaningar för såväl filmindustrins affärsmodell som de upphovsrättsliga bestämmelser som reglerar skyddet för filmverk och dess upphovsmän. LÄS MER

 2. 2. Inskränkningar i upphovsrättslagen : särskilt exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten och hur de skall tolkas i ljuset av teknikutvecklingen och Infosoc-direktivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Hallingström; [2017]
  Nyckelord :Immaterialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En upphovsrättslig analys av EU-domstolens tolkningar av artikel 3.1 i Infosoc-direktivet och dess effekt på länkning på internet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Gustaf Danielsson; Patrick Hallerstedt; [2017]
  Nyckelord :Länkning; internet; upphovsrätt; immaterialrätt; rättsvetenskap; länka;

  Sammanfattning : Copyright law gives the creator of a copyrighted work, for example, an exclusive right to exploit this creation by making it available to the public. Legislation does not always evolve in the same tact as technology. LÄS MER

 4. 4. Konsumtionsprincipens omfattning i upphovsrätten - I ljuset av avgörandet i mål C-419/13 Art & Allposters mot Stiching Pictoright

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fredrika Larsen; [2016]
  Nyckelord :Upphovsrätt; immaterialrätt; fysiska verk; Infosoc-direktivet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract The distribution gives the rights-holder an exclusive right to authorise or prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise. The right to control the distribution is tied to tangible objects. Exhaustion of the distribution right limits the rights-holder distribution right and is named the exhaustion principle. LÄS MER

 5. 5. Möjligheten till föreläggande mot Internetleve-rantörer enligt 53 b § URL : – Under vilka omständigheter kan en Internetleverantör åläggas att blockera sina kunders tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterialrättsintrång?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alexander Wallin; Daniel Brynolf; [2016]
  Nyckelord :53 b §; 53 b § URL; 53 b § upphovsrättslagen; blockering; internetleverantörer; Infosoc; artikel 8.3; upphovsrätt; immaterialrättsintrång; TPB; the pirate bay; Swefilmer; Blockeringsmålet; Bredbandsbolaget; B2 Bredband;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds dels om en Internetleverantör har ett medverkansansvar enligt BrB, när den i sin roll som mellanhand, via tjänsten Internetuppkoppling ger sina kunder tillgång till tjänster/webbsidor som används för att begå immaterialrättsintrång enligt gällande rätt, och dels huruvida det svenska rättsläget är förenligt med de direktiv som har utfärdats av EU på området. I uppsatsen undersöks möjligheten till vitesförbud enligt 53 b § URL, i förhållande till lagstift-ning, förarbeten och EU-direktiv. LÄS MER