Sökning: "infra system"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden infra system.

 1. 1. Acceleration of deep convolutional neural networks on multiprocessor system-on-chip

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik

  Författare :Martin Reiche Myrgård; [2019]
  Nyckelord :Neurala nätverk; MPSoC; FPGA; DCNN;

  Sammanfattning : In this master thesis some of the most promising existing frameworks and implementations of deep convolutional neural networks on multiprocessor system-on-chips (MPSoCs) are researched and evaluated. The thesis’ starting point was a previousthesis which evaluated possible deep learning models and frameworks for object detection on infra-red images conducted in the spring of 2018. LÄS MER

 2. 2. UAV based hyperspectral grassland monitoring in an alpine shallow erosion area : lessons learnt from classifying vegetation indicating shallow erosion risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :John Peitz; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Shallow Erosion; Blaiken; UAV; Hyperspectral Imaging; Alps; Grassland; Spectral Signatures; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : UAV based hyperspectral grassland monitoring in an alpine shallow erosion area Recent research in the Alps found that a reduction in grassland management is correlated to an increase in a certain type of shallow erosion areas called blaiken. This change also entails changes to the dominant grassland vegetation. LÄS MER

 3. 3. Determination of fossil share in combustion of waste : Development of a novel method using NIR spectroscopy to predict the content of plastics in RDF-material

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Christian Dahl; [2018]
  Nyckelord :NIR; Near infra-red; spectroscopy; chemometrics; waste material; fossil share;

  Sammanfattning : Incineration of waste materials has become a common way to handle a worldwide increase of produced waste materials. The problem with waste as fuel is that the material is not homogeneous and include a mixture of fossils and renewables. LÄS MER

 4. 4. Rectal and skin temperature of new born piglets born in two different systems

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sabina Nilsson Edenfur; [2018]
  Nyckelord :piglets; temperature; farrowing system; heating lamp; straw; rectal temperature; skin temperature; piglet diseases;

  Sammanfattning : The trial was performed during the year 2015- 2016 at a farm located in the south of Sweden. The aim was to compare the drop in body temperature after birth in pigs in two different farrowing/birth systems; temporary confined sow (at farrowing until 3 days thereafter) (TC) or loose sow. LÄS MER

 5. 5. Kompensation till grannar vid genomförande av detaljplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linn Ekeroth; Lovisa Sörensson; [2017]
  Nyckelord :Local plan; compensation; neighbours; planning and building act; environmental act; Detaljplan; kompensation; grannar; plan- och bygglagen; miljöbalken;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle under ständig utveckling där byggnation av fastigheter och infra-struktur är av stor betydelse. Med hjälp av detaljplaner kan exploateringsområden planeras och ligga till grund för utveckling. LÄS MER